Žurnalas „Biblijos Vėliava“ atsirado Pastoriaus Paul S. L. Johnson ir Pastoriaus Raymond Jolly pastangų dėka, kurie įsteigė savo būstinę ir centrą Pensilvanijoje. Studijuodami Šventąjį Raštą jie suprato, kad Dievo Planas žmonijos išgelbėjimui yra daug platesnis savo užmoju ir Jo gailestingumas yra daug plačiau siekiantis, nei kada nors anksčiau buvo manoma ir suprantama. Jie iškėlė sau tikslą siekti, kad […]

Pastorius Charles Taze Russell

Nuoširdžiai sveikiname svetainėje skirtoje Amerikos religiniam reformatoriui – pastoriui Charles Taze Russell’iui. Ši svetainė atsirado kaip padėkos išraiška Aukščiausiajam Kūrėjui už darbą, kuris buvo atliktas 19 a. pabaigoje ir 20 a. pradžioje, pasinaudojant Šventojo Rašto Tyrinėtojų judėjimu, kurio įkūrėjas buvo pastorius Charles Russell. Puslapio kūrėjams labai pasisekė, kadangi turėjo galimybę susipažinti su darbais pastoriaus Russell’io. Tai buvo laike […]

Šventasis Raštas aiškiai mokina:

Kad Jehova yra Aukščiausias Dievas – neaprėpiamas, amžinas ir nesikeičiantis, tobulas išmintimi, teisingumu,meile ir galia; kad Jėzus yra Jo Viengimis Sūnus, kuris, prieš tapdamas žmogumi, buvo kaip galingas “Žodis” arba “Logos”, “Dievo kūrybos pradžia”, “visos kūrinijos pirmagimis”, Tėvo atstovas visuose Jo kūrybos darbuose (Jn. 1:1-3; 6:51; 17:7; Apr. 3:14; Kol. 1:15-17). Kad tas “Žodis tapo kūnu”, “gimė iš […]

Pasaulietinis Namų Misionierinis Judėjimas

Pasaulietinis Namų Misionierinis Judėjimas yra tarptautinis, nepriklausomas, nesektantinis, nesiekiantis pelno religinis judėjimas. Į jį jungiasi krikščionys laisvanoriškam bendradarbiavimui, pagrinde įvairių profesijų pasauliečiai iš skirtingų tikėjimo išpažinimų, taip pat ir nepriklausantys jiems. Tokiu būdu įvairiuose kraštuose jie sukuria religines bendrijas. Judėjimas nėra susietas su jokia kita grupe, nei su kuria nors denominacija. Judėjimo finansavimas realizuojamas iš savanoriškų aukų, aukojamų laisva […]