LIEPOS 6

Kas yra tas vyras, kuris bijo VIEŠPATIES? Jis parodys jam kelią, kurį šis turi pasirinkti – Ps. 25:12.

 

Ne mums priklauso skirti ir tvarkyti išbandymus ir sunkumus, kurie ant mūsų ateina. Bet mūsų darbas yra besąlygiškai pasišvęsti Viešpačiui ir palikti, tegul Jis nusprendžia, kiek dideli ir kokie turi būti mūsų išbandymai ir vargai, bei kiek didelės mūsų aukos, sekant Jo vadovavimu. Viešpats gali nuspręsti, kad kai kuriems reikia ypatingų išbandymų ir daugiau vargų, nei kitiems. Jis žino, kad kai kuriems tie patys dalykai bus lyg dideli išbandymai ir atrodys kaip didelė auka, kai tuo metu kitiems, kurie labiau myli Viešpatį ir Jo darbą ir turi didesnį uolumą Jo tarnyboje, tie patys dalykai bus tik

„lengvas akimirkos sielvartas – kuris ruošia mums visa pranokstančią amžinąją šlovę”, taip kalba Apaštalas apie savo asmeninius išbandymus – Z’99, 13 (R 2416).

*      *       *

Bijoti Viešpaties reiškia garbinti Jį, o žmogus, kuris garbina Dievą, yra Jam paklusnus iš pareigos ir nesavanaudiškos meilės. Tokį žmogų Dievas mokina gyvenimo kelio, vesdamas jo širdį ir protą taip, kad galėtų vengti ir atmestų blogio takus, o mylėtų ir pasirinktų teisingumo takus. Jei mūsų pagarba Dievui yra tikra, tai galime pilnai tikėti, kad Jis padarys mūsų kelią aiškų, o mūsų tikėjimas taps realybe – P’33, 80.

 

Paralelinės citatos: Įst. 4:10; 10:12,20,21; Joz. 24:14; 1 Sam. 2:30;12:24; 2 Kor. 19:7; Ps. 2:11; 4:4; 25:13,14; 33:8,18; 34:7,9,11; 89:7;103:13; 145:19; Pat. 1:7; Iz. 8:13; Mt. 10:28; Apd. 13:16,26; 2 Kor. 7:1;Hbr. 12:28; Apr. 11:18.

Giesmės: 145, 11, 45, 55, 83, 46, 136 / 1, 37, 380.

Poems of Dawn, 112; Wiersze brzasku, 103: Vesk mane. Tower Reading: Z’97, 255; (R 2208).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos panaudojau? Kokie buvo rezultatai?