LIEPOS 24

Daug    pajėgia   veiksminga,    karšta   teisiojo   malda   – Jok. 5:16.

 

Dvasinis ryšys maldoje su Viešpačiu padidina pasitikėjimą tuo, kad Viešpats prižiūri mūsų reikalus; padidina tikėjimą visais dideliais ir brangiais Jo Žodžio pažadais; padidina supratimą Jo vadovavimu ir vedimu praeityje ir dabar; padidina meilę visiems broliams Kristuje; padidina norą rūpintis jų pasisekimu ir dvasine pažanga. Taigi, malda yra artimai ir glaudžiai susiejama su pažanga dvasiniuose dalykuose, su Dvasios vaisių augimu Dievo, brolių ir visų žmonių atžvilgiu – Z’00, 268 (R 2692).

*       *       *

Teisingu žmogumi yra kiekvienas išteisintas ir pasišventęs. Būdamas tokiu, turi priėjimą prie Tėvo – per Kristų, vienos Dvasios pagalba – su pilnu užtikrinimu, jog jo maldos, siunčiamos Kristaus vardu ir per Jo nuopelną, bus išklausytos. Todėl, jo maldos yra veiksmingos, su užtikrinimu, kad Dievas atsakys. Jo maldos yra karštos, uolios, skatinamos karšto troškimo gauti tuos dalykus, kurie duoda garbę Dievui Kristuje – P’30, 79.

 

Paralelinės citatos: Įst. 9:18-20; Joz. 10:12; 1 Sam. 12:18;2 Kar. 20:2-5; Ps. 10:17; 34:15; 145:18; Pat. 15:29; 28:9; Jn. 9:31; 1 Jn. 3:22.

Giesmės: 1, 35, 50, 218, 323, 239, 274 / 203, 175, 353.

Poems of Dawn, 61; Wiersze brzasku, 50: Pasitikėk Juo labiau. Tower Reading: Z’15, 243; (R 5744).

 

Klausimai: Ko prašiau ir kokia buvo mano malda, ar sėkminga šią savaitę? Kaip nugalėjau atsiradusias kliūtis?