LIEPOS 21

Aš tam esu gimęs ir tam atėjęs į pasaulį, kad duočiau liudijimą tiesai – Jn. 18:37.

 

Mūsų Viešpaties ištikimybė Tiesai buvo priežastimi persekiojimų, kurie atėjo ant Jo nuo tų, kuriuos buvo apakinęs priešininkas. Jam Tiesos liudijimas kainavo gyvybę, o atidavimas gyvybės Tiesos apgynimui ir sudarė tą išperkamąją kainą. Panašiai ir visi Viešpaties pasekėjai turi duoti liudijimą Tiesai – turi skelbti Tiesą apie Dievo charakterį ir Planą. Toks liudijimas apie Tiesą visiems tikriems Jėzaus pasekėjams kainuos jų gyvybę; jie turės pristatyti save kaip gyvas, šventas aukas Dievui, kurias Jis gali priimti per Jėzų Kristų. Tegul kiekvienas, turintis viltį dalyvauti kartu su Gyvybės Kunigaikščiu Karalystėje, duoda liudijimą Tiesai – gerą išpažinimą apie Karalystę, jos įsteigimą ir galutinę statybą garbėje – Z’99, 123 (R 2470).

*      *       *

Mūsų Viešpats šiame pasaulyje turėjo atlikti ypatingą misiją. Ta misija buvo – duoti liudijimą Tiesai, nors ne visose jos srityse, bet jos religiniame aspekte. Šią misiją, kurią Jam patikėjo Tėvas, mūsų Viešpats atliko ištikimai. Išnaudojo kiekvieną galimybę kiekvienu patogiu ir nepatogiu laiku, kad Savo misijos įvykdymą galėtų pastūmėti į priekį. Nei baimė dėl opozicijos, nei troškimas žmonių palankumo, nesugebėjo ir neįstengė pasukti Jo nuo pasirinkto ištikimybės kelio – P’32, 95.

 

Paralelinės citatos: Iz. 55:4; 1 Tim. 6:13; Apr. 1:5; 3:14; Rom. 15:8-12; Mt. 7:21-23; 10:32,33; Jn. 1:15-18; 9:22-38; 12:42,43; Rom. 10:8-10.

Giesmės: 44, 116, 210, 164, 260, 272, 275 / 75, 317, 342.

Poems of Dawn, 46; Wiersze brzasku, 38: Siauras kelias. Tower Reading: Z’15, 201; (R 5720).

 

Klausimai: Ar šią savaitę liudijau apie Tiesą? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?