Informacija

2023 metų devizo eilutė

„Taigi Dievas, nekreipęs dėmesio į nežinojimo laikus, dabar įsako visiems žmonėms visur atgailauti, nes nustatė dieną, kai Jis teisingai teis pasaulį per Vyrą, kurį Jis paskyrė. Jis tai garantavo visiems, prikeldamas Jį iš numirusių“ – Apaštalų Darbai 17:30, 31.

Mūsų Viešpaties Mirties Minėjimas 2023 metais

Mūsų Viešpaties Mirties Paminėjimas įvyks 2023 m. balandžio 3 dieną (pirmadienį) po 18:00 valandos.

Straipsniai studijavimui šia tema:

1.  „SU GARSIU ŠAUKSMU IR AŠAROMIS“ (ŽYD. 5:7; MATO 26:36-50)
2.  VIEŠPATIES MIRTIES PAMINĖJIMAS - TIK VIENĄ KARTĄ METUOSE
3.  DIDŽIOJI SUDERINIMO AUKA. ABRAOMO IR IZAOKO SIMBOLIKA (PRADŽIOS
22:1-18)

4.  PIRMAS VIEŠPATIES VAKARIENĖS MINĖJIMAS IR GILESNĖ JOS REIKŠMĖ
5.  KAD NEPATEKTUMĖTE Į PAGUNDĄ (MORKAUS 14:38)