Informacija

2021 metų devizo eilutė

„Niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą Aš prikelsiu
paskutiniąją dieną.“ – Jono 6:44

Mūsų Viešpaties Mirties Minėjimas 2021 metais

Mūsų Viešpaties Mirties Paminėjimas įvyks 2021 m. kovo 25 dieną (ketvirtadienį) po
18:00 valandos.

Straipsniai studijavimui šia tema:

1.  „SU GARSIU ŠAUKSMU IR AŠAROMIS“ (ŽYD. 5:7; MATO 26:36-50)
2.  VIEŠPATIES MIRTIES PAMINĖJIMAS - TIK VIENĄ KARTĄ METUOSE
3.  DIDŽIOJI SUDERINIMO AUKA. ABRAOMO IR IZAOKO SIMBOLIKA (PRADŽIOS
22:1-18)

4.  PIRMAS VIEŠPATIES VAKARIENĖS MINĖJIMAS IR GILESNĖ JOS REIKŠMĖ
5.  KAD NEPATEKTUMĖTE Į PAGUNDĄ (MORKAUS 14:38)