Informacija

2022 metų devizo eilutė

„Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga“ – Efeziečiams 6:10

Mūsų Viešpaties Mirties Minėjimas 2022 metais

Mūsų Viešpaties Mirties Paminėjimas įvyks 2022 m. balandžio 13 dieną (trečiadienį) po 18:00 valandos.

 

Straipsniai studijavimui šia tema:

1.  „SU GARSIU ŠAUKSMU IR AŠAROMIS“ (ŽYD. 5:7; MATO 26:36-50)
2.  VIEŠPATIES MIRTIES PAMINĖJIMAS - TIK VIENĄ KARTĄ METUOSE
3.  DIDŽIOJI SUDERINIMO AUKA. ABRAOMO IR IZAOKO SIMBOLIKA (PRADŽIOS
22:1-18)

4.  PIRMAS VIEŠPATIES VAKARIENĖS MINĖJIMAS IR GILESNĖ JOS REIKŠMĖ
5.  KAD NEPATEKTUMĖTE Į PAGUNDĄ (MORKAUS 14:38)