Informacija

2024 Metų devizo eilutė

„Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui“ – Ps. 119:105

Mūsų Viešpaties Mirties Minėjimas 2024 metais

Mūsų Viešpaties Mirties Paminėjimas įvyks 2024 m. kovo 22 dieną (penktadienį) po 18:00 valandos.

Straipsniai studijavimui šia tema:

1.  „SU GARSIU ŠAUKSMU IR AŠAROMIS“ (ŽYD. 5:7; MATO 26:36-50)
2.  VIEŠPATIES MIRTIES PAMINĖJIMAS - TIK VIENĄ KARTĄ METUOSE
3.  DIDŽIOJI SUDERINIMO AUKA. ABRAOMO IR IZAOKO SIMBOLIKA (PRADŽIOS
22:1-18)

4.  PIRMAS VIEŠPATIES VAKARIENĖS MINĖJIMAS IR GILESNĖ JOS REIKŠMĖ
5.  KAD NEPATEKTUMĖTE Į PAGUNDĄ (MORKAUS 14:38)