LIEPOS 16

Būkite pripildyti Dvasios Ef. 5:18.

 

Tokiame laipsnyje, kokiame esame „pripildyti” tikėjimo ir paklusnumo dvasia, tokiame laipsnyje ir ištuštiname save nuo savimeilės, egoizmo dvasios. Ir nors mūsų paklusnumas negali pasireikšti kitaip, kaip tik kasdieniniame gyvenime, tačiau paklusnumas, kurio Dievas tikisi iš savo pasišventusių žmonių, tai ketinimų, valios ir širdies paklusnumas. Todėl, tie asmenys, kurių širdys yra pilnai lojalios Dievo atžvilgiu, gali Dievui patikti, tačiau jie gali visai nepatikti tiems, su kuriais jie bendrauja; kai tuo tarpu kiti, kurie yra žmonių aukštai vertinami dėl jų rodomos išorinės moralės, gali būti „pasibjaurėjimu“ Dievo akyse dėlto, kad jų širdys yra šaltos, abejingos, nedoros ir nesąžiningos. Vis dėlto, tas, kuris turi naują viltį ir naują dvasią, stengsis apsivalyti ne vien mintyse, bet taip pat žodžiuose ir darbuose bei visuose savo gyvenimo reikaluose, kaip vidiniuose taip ir išoriniuose – Z’99, 92 (R 2455).

*      *       *

Pripildymas Dvasia Kristaus mokiniams reiškia, kad juose dominuoja pirmaeilės malonės, kurios tarpusavyje yra harmoningai suderintos. Tokį „pripildymą“ patiriame, kai ištikimai pasinaudojame Dievo Dvasia, Jo Žodžiu ir Dievo apvaizdomis. Pasilikti tokiame pripildyme, reiškia ne vien charakterio kristalizaciją į Kristaus panašumą, bet taip pat pasiruošimą ir prisitaikymą Karalystei su Kristumi. Su šiuo Dvasios pripildymu yra susijęs dabartinio ir būsimo gyvenimo pažadas – P’36, 94.

 

Paralelinės citatos: Mk. 13:11; Lk. 11:13; Jn. 3:34; 7:38,39; 14:16,17,26; Apd. 4:8,31; 5:32; 6:5; 9:31; 11:24; 13:52; Rom. 5:3-5; 8:1-16; 1 Kor. 2:4,10-14; 3:16; 2 Kor. 3:3,6,17,18; Gal. 5:16,17,22,25.

Giesmės: 198, 90, 91, 95, 128, 1, 201 / 188a, 381, 23.

Poems of Dawn, 150; Wiersze brzasku, 142: Lelijų laistymas. Tower Reading: Z’16, 182; (R 5912).

 

Klausimai: Ar šią savaitę buvau pripildytas Dvasios? Kaip tai įvyko?Kas padėjo arba trukdė? Kokios buvo pasekmės?