LIEPOS 8

Dievo namai … kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia – 1 Tim. 3:15.

 

Viešpaties Bažnyčia, ta vienintelė, kuriai tinka vardas ecclesia, tai yra Bažnyčia – ji yra tokia nežymi, kukli ir tokia neturtinga, palyginus su šio pasaulio turtais, kad pasaulietiniu požiūriu Ji nėra pripažinta ir negali būti pripažinta. Bažnyčia, tai nėra žmonių rankų darbas, nei žmonių valdoma. Jos nariai nėra įrašyti žemėje, bet danguje (Hbr. 12:23). Bažnyčios Galva ir Vyskupas yra Viešpats. Jos įstatymai, tai Viešpaties Žodis. Ji turi vieną Viešpatį, vieną tikėjimą, vieną krikštą. Ši Bažnyčia yra pastatyta ant šventųjų Apaštalų ir pranašų liudijimų pamato, o pats Jėzus Kristus yra pagrindinis kertinis akmuo – Z’99, 37 (R 2427).

*       *       *

Žodis „Bažnyčia” graikų kalboje apibūdina Dievo žmonių išrinktus charakterius. Išrinktieji iš tikrųjų yra ir „pakviestieji”, kadangi yra Viešpaties atskirti nuo tamsybės karalystės ir šėtono valdžios, o atvesti į brangaus Dievo Sūnaus Karalystę ir yra pavaldūs Jam. Ramstis, kuris laiko šią Bažnyčią ir pamatas ant kurio Ji buvo pastatyta, yra Jėzus Kristus, jos Viešpats. Pastatyta ant šios Uolos, Bažnyčia išliks amžinai – P’26, 95.

 

Paralelinės citatos: Iz. 62:12; Mt. 15:13; 16:18; Hbr. 12:23; Ef. 1:22,23; 2:20-22; 5:23-32; Jn. 15:1-8; Rom. 12:4,5; 1 Kor. 3:9;12;12-28; 2 Kor. 6:16; Hbr. 3:6; Apr. 21:2,9,10.

Giesmės: 281, 6, 23, 170, 322, 58, 72 / 417, 468, 456.

Poems of Dawn, 13; Wiersze brzasku, 7: Tikroji Bažnyčia. Tower Reading: Z’03, 37; (R 3142).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su Kristaus Bažnyčia? Kaip šie išbandymai mane paveikė? Kokios buvo pasekmės?