LIEPOS 27

Mes nerasime jokios priežasties apkaltinti Danielių, nebent kuo nors iš jo Dievo įstatymo – Dan. 6:5.

 

Ne visi yra tokie įžymūs asmenys, kokiu buvo Danielius ir ne visiems yra duoti regėjimai, apreiškimai ir supratimas, koks buvo duotas jam; tačiau visi gali turėti tokią pačią atsidavimo teisybės principams dvasią, kuri Dievo apvaizdos bus pastoviai tikrinama šiame siaurame kelyje, priklausomai nuo to, kaip stengsimės sekti Tą, kuris yra mūsų pavyzdys – mūsų Danielius, mūsų Vadas, mūsų Viešpats Jėzus. Taigi visi, kurie taria ir vartoja Kristaus vardą, tepalieka neteisybę, būna ištikimi ir tegul „turi drąsos būti Danieliumi” – Z’99, 167 (R 2492).

*       *       *

Danielio charakterį mes galime imti kaip pavyzdį. Taip kaip ir Danielius, turėtume stengtis būti tokie atsargūs kūnišku, protiniu, moraliniu ir religiniu požiūriu, kad joks žmogus negalėtų teisingai kaltinti mūsų jokiu pažeidimu. Tačiau žmonėms ir taip užklius mūsų religinė veikla, jeigu ji bus taikoje su Tiesa. Tiesos priešai su malonumu norėtų apkaltinti mus nusižengimais kitose gyvenimo srityse. Turime nesuteikti jiems tos progos ir priežasties, kaip tai darė Danielius – P’33, 80.

Paralelinės citatos: Pr. 49:23; Jobo 12:4; Ps. 11:2; 38:20; 44:15-18,22; Iz. 29:20,21; Mt. 5:10-12,44; 10:16-18, 21-23,28; 24:9,10; Lk.6:22,23; 21:12-19; Jn. 15:18,19; 16:1,2; 17:14; Apd. 4:16-20; 5:40-42; Rom. 8:17,35-37; 2 Kor. 11:23-27; Hbr. 12:3,4.

Giesmės: 200, 13, 134, 259, 307, 299, 325 / 58, 402, 135.

Poems of Dawn, 186; Wiersze brzasku, 178: Tegul tas dalykas nebūna jums keistas.

Tower Reading: Z’11, 347; (R 4874).

 

Klausimai: Ar šią savaitę buvau persekiojamas dėl teisingumo? Kaip aš tai ištvėriau? Su kokiais rezultatais?