LIEPOS 25

Vienas yra įstatymo leidėjas ir teisėjas – tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas esi tu, kuris teisi artimą? – Jok. 4:12.

 

Sutinkamai su šia mintimi Apaštalas Paulius vienoje vietoje pasakė, kad nei pasaulis, nei broliai nesugebės jo teisti, kad tik Dievas gali tinkamai teisti, nes skaito širdis ir žino visas aplinkybes bei išbandymus ir silpnybes, su kuriomis kovojama. Net pasakė: „ir aš pats savęs neteisiu” (1 Kor. 4:3). Puikus elgesys yra nesmerkti tų, kurie parodo, jog kaip Viešpaties vaikai elgiasi taikoje su savo sąžine ir kartu nesmerkti savęs panašiose aplinkybėse. Taigi, paprasčiausiai, kiekvieną dieną turime eiti į priekį, darydami ką tik sugebame geriausio, kad galėtume tobulinti dangiškas malones ir tarnauti savo Vadovui, palikdami pasekmes Viešpačiui – Z’99, 139 (R 2479).

*      *       *

Dievas yra Įstatymų Leidėjas toje prasmėje, kad visi įstatymai, valdantys Jo morališkai laisvas būtybes, eina iš Jo širdies ir proto; ir Jis įrašė tai jų širdyse ir protuose. Todėl, Jis yra tas, kuris reikalauja laikytis šių įstatymų, suteikdamas gyvybę tiems, kurie lieka taikoje su Jo įstatymais ir bausdamas mirtimi tuos, kurie laužo Jo įstatymus. Todėl šių teisimo pareigų neturi niekas, išskyrus tuos, kurie paskirti Dievo, kad užimtų Jo teismo sostą – P’35, 102.

 

Paralelinės citatos: Ef. 4:31; Lk. 6:37; Rom. 2:1; 9:20; 14:4,13;1 Kor. 4:5; Iš. 20:16; Mt. 10:28; Iz. 8:12,13; Lk. 12:4,5; 1 Pet. 3:14,15; Hbr. 7:25.

Giesmės: 11, 45, 46, 83, 227, 23, 95 / 1, 15, 251.

Poems of Dawn, 144; Wiersze brzasku, 137: Neteisk pagal išorinę išvaizdą.

Tower Reading: Z’11, 120; (R 4802).

 

Klausimai: Ar šią savaitę elgiausi ir veikiau taikoje su Dievo duotomis teisėjų pareigomis? Kokie išbandymai padėjo, o kokie trukdė? Kokios buvo pasekmės?