LIEPOS 3

Nuolatos statydavau VIEŠPATĮ prieš save. Kadangi Jis mano dešinėje, aš nesvyruosiu – Ps. 16:8.

 

Tas, kuris pilnai palaidojo savo valią Viešpaties valioje, niekad nebus apviltas, bet savo tikėjimu visuose gyvenimo reikaluose mato Dievo vadovavimą ir Jo apvaizdą bei girdi Dievo Žodį, užtikrinantį jį, kad „visi daiktai veikia gėriui tiems, kurie pagal Dievo nutarimą yra pakviesti”. Jei sugebame kantriai priimti didžiojo priešininko, pasaulio ir savo kūno opoziciją be priekaištų, be murmėjimo ir linksmai, kaip dalį mus lavinančio išbandymo, paskirto nuo visa žinančio ir visa mylinčio Viešpaties, tai turime liudijimą, kad mūsų širdis pasiekė jau kitą tobulėjimo etapą – Z’99, 6 (R 2411).

*      *       *

Dievo žmonės visuose gyvenimo reikaluose Dievą stato pirmoje vietoje. Kada jų reikalai nesutinka su Viešpaties, tai savo reikalus jie pašvenčia Viešpaties naudai. Taigi, Viešpats jiems yra visų pastangų tikslas. Jis yra pagrindinis jų mylimasis. Todėl Viešpats myli juos labiau nei visus kitus. Stovi jų pusėje, ir jokiu būdu neleis jiems parkristi jų tvirtume ir pareigose Viešpaties akivaizdoje – P’30, 78.

 

Paralelinės citatos: Iš. 15:2; Įst. 10:12; 13:3; Ps. 37:4; 45:10;

66:8,9; 73:25,26; 91:14; Iz. 12:2; 33:22; Dan. 3:17; Mk. 12:29-33;Rom. 8:35-39; Judo 24.

Giesmės:176, 177, 165, 339, 114, 307, 228 / 13, 102, 135.

Poems of Dawn, 297; Wiersze brzasku, 297: Mūsų Tėvas prie šturvalo.

Tower Reading: Z’07, 281; (R 4060).

 

Klausimai: Kaip šios savaitės išbandymuose pirmenybę teikiau Dievui? Kaip tai padėjo man išsilaikyti?