Žurnalai

„Dabartinė Tiesa”

Šis žurnalas anglų kalba leidžiamas nuo 1918 metų, o lietuvių kalba nuo 1996 metų. Jame paliečiamos gilesnės teologinės temos nei žurnale „Biblijos Vėliava”. Šis periodinis leidinys yra nepriklausomas nuo įvairių išpažinimų, partijų, organizacijų ir žmogiškų tikėjimų, bet susijęs su Dievu tiek, kiek supranta Jo Žodį.

 

Žurnalai, kuriuos galima peržiūrėti ir atsisiųsti PDF formatu:

 • 1996

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4

 • 1997

Nr.1 Nr.2 Nr. 3-4

 • 1998

Nr.5 Nr.6

 • 1999

Nr.7 Nr.8

 • 2000

Nr. 9-10

 • 2001

Nr.11

 • 2002

Nr.12

 • 2003

Nr.13

 • 2004

Nr.14

 • 2005

Nr.15

 • 2006

Nr.16

 • 2007

Nr.17

 • 2008

Nr.18

 • 2009

Nr.19

 • 2010

Nr.20

 • 2011

Nr.21

 • 2012

Nr.22

 • 2013 - 2014

Nr.23-24

 • 2015

Nr.25

 • 2016-2019

Nr.26-29

„Библейское Знамя”

Žurnalas „Biblijos Vėliava” anglų kalba spausdinamas nuo 1920 metų, lenkų kalba nuo 1983 metų, o rusų kalba nuo 1993 metų. Šio žurnalo dėka buvo atliktas didelis darbas skelbiant Evangeliją, o jo misija yra „iškelti vėliavą tautoms” (Iz. 62:10). Jame pateiktos Biblijinės temos parodančios visos žmonijos Gelbėtoją — Jėzų Kristų. Priimdami Jį savo asmeniniu Gelbėtoju ir gyvendami paklusnume Jam, turime amžino gyvenimo pažadą Dievo Karalystėje ant Žemės (Mt 6:10).

Žurnalai, kuriuos galima peržiūrėti ir atsisiųsti PDF formatu (Rusų kalba):

Nr.3  Nr.6  Nr.14-15  Nr 18  Nr 19  Nr 20  Nr 21  Nr 22  Nr 23  Nr 24  Nr 25  Nr 26  Nr 27  Nr 28

Nr 29 Nr 32 Nr 33  Nr 34  Nr 35  Nr 36  Nr 37  Nr 38  Nr 39  Nr 40  Nr 41  Nr 42  Nr.43  Nr.44

Nr.45 Nr.46  Nr.47  Nr.48 Nr.49  Nr.50  Nr. 51  Nr. 52  Nr. 53  Nr. 54  Nr.55  Nr.56  Nr.57