Žurnalai

„Dabartinė Tiesa”

Šis žurnalas anglų kalba leidžiamas nuo 1918 metų, o lietuvių kalba nuo 1996 metų. Jame paliečiamos gilesnės teologinės temos nei žurnale „Biblijos Vėliava”. Šis periodinis leidinys yra nepriklausomas nuo įvairių išpažinimų, partijų, organizacijų ir žmogiškų tikėjimų, bet susijęs su Dievu tiek, kiek supranta Jo Žodį.

Žurnalai, kuriuos galima peržiūrėti ir atsisiųsti:

PDF failams peržiūrėti reikalinga Adobe Reader programa.

„Библейское Знамя”

Žurnalas „Biblijos Vėliava” anglų kalba spausdinamas nuo 1920 metų, lenkų kalba nuo 1983 metų, o rusų kalba nuo 1993 metų. Šio žurnalo dėka buvo atliktas didelis darbas skelbiant Evangeliją, o jo misija yra „iškelti vėliavą tautoms” (Iz. 62:10). Jame pateiktos Biblijinės temos parodančios visos žmonijos Gelbėtoją — Jėzų Kristų. Priimdami Jį savo asmeniniu Gelbėtoju ir gyvendami paklusnume Jam, turime amžino gyvenimo pažadą Dievo Karalystėje ant Žemės (Mt 6:10).

Žurnalai, kuriuos galima peržiūrėti ir atsisiųsti: