LIEPOS 22

Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi. Daug bėdų patiria teisusis, bet iš visų jį išgelbsti Viešpats – Ps. 34:18,19.

Teisusis septynis kartus krinta ir vėl atsikelia – Pat.24:16.

 

Jeigu kada nors pastebėsime, kad pasirinkome neteisingą, klaidingą, negrįžtamą kelią, kurio nebegalime pataisyti, galime tikėtis, kad tai sukels nusivylimą, kaip mūsų Viešpats išpranašavo. Tačiau Viešpats gali leisti, kad tokie atsitikimai atneštų ir tam tikrų palaiminimų, norėdamas suminkštinti mūsų širdis, norėdamas išugdyti mumyse nuolankumą Jam, didesnį uolumą, budrumą ir ištikimybę ateityje. Taigi matome, kad net kai kurios gyvenime padarytos klaidos, gali tapti laiptais į aukštesnį malonės ir tiesos lygį –Z’03, 217 (R 3222).

*      *       *

Niekada neturime leisti, kad nupuolimai ir suklupimai mums atimtų drąsą, kad prarastume norą. Nors šie nupuolimai parodo mūsų silpnybes, kurioms turime būti atidūs, tačiau duoda ir nepalyginamai daug naudingų instrukcijų ir pamokymų pasitaisymui. Nepaisant viso to, Viešpats nuramina mūsų širdis patikindamas, kad suteiks Savo palankumą, atleidimą ir pagalbą kiekviename būtiname reikale. Po suklupimo turime atsikelti taip greitai, kaip tai įmanoma, ir be baimės, drąsiai eiti į priekį Viešpaties vardu – P’26, 95.

 

Paralelinės citatos: Įst. 4:29-31; Jobo 22:29; Ps. 51:17; 95:7,8;147:3; Pat. 1:23; 28:13,14; Iz. 57:15; 61:1-3; Oz. 14:1,2; Jona 2:4-9; Mich. 7:19; Lk. 18:10-14; Jn. 6:37; 15:7,17-24; Jok. 4:8; 1 Jn. 1:9.

Giesmės: 104, 103, 101, 231, 233, 293, 305 / 313, 474, 373.

Poems of Dawn, 140; Wiersze brzasku, 133: Ar tai suklupimo akmuo, ar laiptelis i viršų.

Tower Reading: Z’13, 115; (R 5217).

 

Klausimai: Ar šią savaitę suklupau ir patyriau nepasisekimą? Kokia buvo mano širdies laikysena šių išbandymų metu? Kokiu būdu Viešpats man parodė reikalingą pamoką, palankumą ir pagalbą?