LIEPOS 4

Kas patikėjo mūsų skelbimu? Ir kam buvo apreikšta Viešpaties ranka? – Iz. 53:1.

 

Bažnyčios narių pakvietimas šiuo metu yra leisti šviesai spindėti ir tokiu būdu užsitraukti ant savęs persekiojimus. Kartu tai leidžia jiems laikytis tvirtai išbandymuose dėl teisingumo, tinkamai lavinti kantrybę, brolišką gerumą, užuojautą ir meilę priešų bei visų žmonių atžvilgiu. Taigi, tegul visi, kurie mato tą apdovanojimą ir Dieviškos garbės šviesą, spindinčią nuo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veido, būna ištikimi Dangiškojo Tėvo sąlygoms, pašaukime ir tarnyboje Jam. Tegul visi atkreipia dėmesį į patarnavimą, kuris jiems patikėtas, ir tegul nenuvargsta. Tegul tai neatima mums drąsos, ar žmonės mūsų klausosi, ar nekreipia dėmesio, ar galvoja ir kalba apie mus blogai, ar ne. Turime žinoti ir atsiminti, kad, kai išbandymai baigsis, turėsime duoti ataskaitą pačiam Viešpačiui, o tada Jis apdovanos Savo tikruosius brangakmenius – Z’99, 10, 11 (R 2413).

*     *      *

Dievo žmonės mūsų nelaimingai ir vargstančiai puolusiai giminei atneša žinią, kuri labiausiai ją pakelia dvasioje, ir kuri pilnai pritaikyta prie jos reikalų. O vis dėlto, kiek nedaug yra tokių, kurie priima šią žinią į geras ir teisingas, kilnias širdis! Šios skelbiamos žinios ir atliekamos misijos centras yra Kristus nukryžiuotasis, Dievo jėga ir išmintis. Tačiau pasaulis, kuris nesirūpina, nenori priimti tos skelbiamos žinios, negali pripažinti, kad Kristus tai galingasis Jehovos Atstovas. Todėl mes neturėtume prarasti drąsos, neturėtų mus užvaldyti abejingumas, matant pasaulio netikėjimą, nes taip pasaulis žiūri į krikščioniškus mokinius – P’35, 102.

 

Paralelinės citatos: Jn. 1:7,12; 12:38; Rom. 10:16,17; Jn. 7:5; 1 Kor.

1:18,19,24; 2:8; 2 Kor. 4:3,4; Mt. 11:25; 13:13-15; 16:17; Rom. 1:16,17.

Giesmės: 116, 70, 260, 54, 23, 49, 315 / 417, 66, 108.

Poems of Dawn, 91; Wiersze brzasku, 80: Į Jo nuostabią šviesą. Tower Reading: Z’05, 204; (R 3589).

 

Klausimai: Ar šią savaitę liudijau apie Viešpatį? Kokiose aplinkybėse? Kaip priėmė mano liudijimą? Kokios turėjo įtakos šis liudijimas man ir kitiems?