LIEPOS 9

Išsivaręs visas savąsias, Jis eina jų priešakyje, o avys seka paskui Jį, nes jos pažįsta Jo balsą – Jn. 10:4.

 

Gerojo Ganytojo balsas susideda iš įvairių garsų, kurie puikiai derinasi ir susilieja į vieną, ko neatsitinka su kitais garsais. Jo balsas – tai teisingumo akordas, sujungtas su meilės akordu, o prie to dar prisijungia išmintis ir jėga. Kitos žmonių ir velnių teorijos, planai ir koncepcijos neturi tokio darnaus skambesio, kokį turi geroji žinia, kurią atsiuntė Didysis Ganytojas per Savo Sūnų. O kada tikrosios avys girdi Gerojo Ganytojo balsą, tai Jis taip nuramina jų liūdesį ir patenkina troškimus, kaip niekas kitas. Tas balsas atsakys į visus klausimus, todėl jos toliau nebeliks pavojuje, jog kiti skambesiai, balsai, teorijos ar sistemos gali jas suvilioti, nes „Jėzus mane patenkino, Jėzus yra mano” – Z’00, 230 (R 2672).

*      *       *

Viešpats išleido savo avis iš „Mozės sandoros” avidės Savo mirtimi, ir tada, kai jos Viešpačiui pasišventė. Būdamas tikruoju Ganytoju, Jis nevijo ir nevarė jų, bet vedė, o avys ėjo paskui Jį į žaliąsias lankas ir prie tylių Dievo Žodžio vandenų ir palaimintų teisingumo takų. Avys atpažįsta Jo balsą, t. y. Tiesą, girdėdamos šio balso saldų, raminantį ir harmoningą skambesį, kuris joms yra gyvybė ir gyvenimas – P’36, 94.

 

Paralelinės citatos: Ezek. 34:2,12,14,23; Jn. 14:6; Rom. 5:1,2; Hbr. 10:19-22; Jn. 10:1-18; 15:13; Ps. 23:1-4; Hbr. 13:20; 1 Pet. 5:4; Zach. 11:17; Nah. 1:7; 1 Kor. 8:3; 2 Tim. 1:12; Iz. 53:6.

Giesmės: 284, 286, 288, 257, 12, 87, 145 / 379, 452, 321.

Poems of Dawn, 70; Wiersze brzasku, 59: Viešpats yra mano Ganytojas.

Tower Reading: Z’10, 398; (R 4732).

 

Klausimai: Kaip aš, toji avis, šią savaitę elgiausi Jėzaus, mano Ganytojo, atžvilgiu? Kokiose aplinkybėse? Kokios buvo pasekmės?