LIEPOS 26

Nugalėtojui … duosiu baltą akmenėlį ir ant akmenėlio užrašytą naują vardą, kurio niekas nežino, tik gavėjas – Apr. 2:17.

 

Visi nugalėtojai turi būti išbandomi, ar yra pasiruošę aukoti tai, ką turi, Viešpačiui. Ar jie norės, jei bus būtina, aukoti meilę, draugystę ir palankumą kiekvieno kito asmens, norėdami išsaugoti Viešpaties meilę ir malonę. Tikime, kad šis kiekvienos dienos išbandymas yra kaskart vis arčiau pasišventusių Dievo žmonių, todėl būtų gerai kiekvienam iš mūsų atsiminti, kad tai yra vienas iš mus mėginančių elementų, ir tai žinodami, nukreipkime savo mintis į dvasinius dalykus, marindami ir slopindami kiekvieną polinkį į žemiškus asmenis ar dalykus, kurie norėtų lenktyniauti su mūsų Viešpačiu mūsų jausmuose, tarnyboje ir t. t. – Z’99, 140 (R 2479).

*      *       *

Nugalėtoju yra tas, kuris nugali nuodėmę, klaidą, savanaudiškumą ir pasaulietiškumą. Šie dalykai yra nuo šėtono, pasaulio ir kūno. Tokie nugalėtojai taps gyvais akmenėliais Dievo šventykloje ir gaus Dievišką prigimtį; tokią puikią prigimtį, jog niekas, išskyrus pačius gavėjus, negalės jos suprasti ir įvertinti – P’34, 95.

 

Paralelinės citatos: Ps. 73:24; Oz. 12:6; Mt. 24:13; Jn. 8:31; 10:28; Apd. 11:23; Rom. 2:6,7; 8:30-39; 1 Kor. 16:13; Gal. 6:9; Kol.1:10,22,23; Hbr. 2:1; 3:6,14; 10:23,35,36; 12:1-15; Jok. 1:4,12; 1 Pet.1:4-8; 2 Pet. 1:10,11; Apr. 2:7,10,11,25-28; 3:5,11.

Giesmės: 272, 21, 27, 32, 58, 72, 78 / 262, 13, 23.

Poems of Dawn, 298; Wiersze brzasku, 292: Kaip tu mirsi? Tower Reading: Z’12, 315; (R 5113).

 

Klausimai: Ar šią savaitę nugalėjau? Kokioje reikšmėje? Su kokiomis pasekmėmis?