Knygos

Biblijos studijavimas
I tomas

Dieviškasis Amžių Planas

 

Ar žinai, kad Dievas turi Planą žmonijos išgelbėjimui? Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, ir ar amžinai jis tęsis? Kada ir kaip Dievas įsteigs Savo Karalystę? Ar ji bus danguje ar žemėje? Mūsų Viešpaties sugrįžimas. Teismo Diena. Trys keliai. Dievo Karalystė.

Biblijos studijavimas
II tomas

Laikas Prisiartino

 

Šios knygos tikslas yra palyginimas biblinių liudijimų, parodymas jos reikšmės. Pasaulio istorijos ir jos chronologijos Biblinis patikrinimas. Pateiktos pranašystės apie Kristaus Pirmąjį ir Antrąjį atėjimus, Pagonių Amžiaus pabaigą. Plačiai aptariama tema apie Viešpaties Antrojo atėjimo būdą. Taip pat parodomas Nuodėmės Žmogus.

Padangtės Šešėliai

Šios knygos autorius, Pastorius Russellis, pateikė čia kai kurių tipų, duotų Senajame Testamente, simbolinę reikšmę. Susitikimo Padangtė, kurią Dievas įsakė pastatyti Izraeliui, kai jis keliavo dykumoje, o taip pat visos susijusios su tuo ceremonijos ir religiniai patarnavimai, kaip sako Apaštalas Paulius laiške Hebrajams 10:1, yra „būsimųjų gėrybių šešėlis“. Ši knyga analizuoja šiuos „šešėlius“ – parodo, kaip tai susiję su žmonijos išgelbėjimo planu.