LIEPOS 31

Kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs – 1 Kor. 3:13.

 

Apaštalas čia kalba apie ugningų išbandymų dieną. Prilygindamas uolaus krikščionio darbus ir tikėjimą su namais, pastatytais iš aukso, sidabro ir brangių akmenų, pareiškia, kad tos dienos ugnis, dabartinio Amžiaus pabaigoje, išbandys kiekvieno žmogaus darbą, koks jis yra. Ši ugnis sunaikins viską, išskyrus tikrą tikėjimo ir charakterio struktūrą. Turime atsiminti, kad tokie lojalūs charakteriai neatsiranda staiga, kelių valandų ar dienų bėgyje, „kaip grybai po lietaus”, bet tai palaipsnio augimo rezultatas, panašiai kaip alyvmedis, kuris yra tvirtas ir kietas – Z’99, 171 (R 2494).

*      *       *

Šioje citatoje kalbama tik apie pasišventusius. Jo diena, bendroje reikšmėje, apima Evangelijos Amžių, bet ypatingoje reikšmėje tai liečia jo pabaigą – dabartinį laiką. Tuo laiku Viešpačiui patiko leisti visiems Jo žmonėms patirti ugningus išbandymus. Tarp jų yra praradimai, nusivylimai, vėlavimai, apribojimai, atidėjimai, mūsų ir kitų ydos, bausmės, nepatogumai, būtinų dalykų stoka, opozicija, prieštaravimai, nuovargis, ligos, skausmas, liūdesys, persekiojimai, klaidos ir pagundos. Šie išbandymai neabejotinai parodys, ar jis priklauso Viešpačiui pilnai, dalinai, ar visai nepriklauso. Esame laimingi, jeigu mūsų darbas yra iš „aukso ir sidabro” Dieviškos Tiesos ir „brangių akmenų” Kristaus charakterio, kuris atlaiko išbandymus – P’30, 79.

 

Paralelinės citatos: Pam. 12:14; Mal. 3:2,3; Mt. 22-27; 12:36,37; Mk.4:22; Lk. 2:35; 12:2,3; 1 Kor. 3:12,14, 15; 4:5; 1 Pet. 1:7; 4:12.

Giesmės: 119, 93, 230, 63, 228, 305, 67 / 87, 475, 342.

Poems of Dawn, 180; Wiersze brzasku, 169: Gundytas ir išbandytas. Tower Reading: Z’16, 195; (R 5916).

 

Klausimai: Kokį ypatingą išbandymą turėjau šią savaitę? Ar šis išbandymas parodė auksą, sidabrą ir brangius akmenis, ar medį, šiaudus ir šieną? Ko šis išbandymas mane išmokė?