NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME „BIBLIJOS VĖLIAVA“ SVETAINĖJE

Kasdieninė dangiškoji Mana

  • GEGUŽĖS 20
    Ypatinga tauta, stropi geriems darbams – Tit. 2:14.   „Ypatinga tauta” – nėra ypatinga savo apranga, papročiais, kalba, nei kokia nors neprotinga, ar paika laikysena, įpročiais, bet ji ypatinga tame, kad atsiskiria nuo pasaulio ir šio pasaulio dvasios. Šie žmonės turi Kristaus dvasią – dvasią visiško pasišventimo Viešpačiui, yra atsiskyrę nuo pasaulio ir jo savanaudiškų tikslų. ...Skaityti daugiau →

Mūsų judėjimo veikla

Žurnalas „Biblijos Vėliava“ atsirado Pastoriaus Paul S. L. Johnson ir Pastoriaus Raymond Jolly pastangų dėka, kurie įsteigė savo būstinę ir centrą Pensilvanijoje.

Studijuodami Šventąjį Raštą jie suprato, kad Dievo Planas žmonijos išgelbėjimui yra daug platesnis savo užmoju ir Jo gailestingumas yra daug plačiau siekiantis, nei kada nors anksčiau buvo manoma ir suprantama.

Jie iškėlė sau tikslą siekti, kad ši nuostabiai puiki Žinia pasiektų daugelį žmonių skirtingose kalbose. Jie tvirtino, kad Biblijos doktrinos gali būti teisingai suprantamos tiktai tada, kai tai daroma derinant vieną Šventojo Rašto eilutę su kita. Biblijos vėliavos leidėjų misija ...– „Iškelti vėliavą tautoms” (Izaijo 62:10), skelbti Gerąją Žinią apie palaimintą laiką ateinantį visoms tautoms bei ateinančią Dievo Karalystę ant Žemės (Izaijo 35; Mato 6:10).

Kuo mes tikime ...

Judėjimo atsiradimo pradžia

Pastorius C. T. Russell

 

Pastorius C. T. Russell - Šventojo Rašto tyrinėtojų judėjimo įkurėjas.

Skaityti daugiau...

 

Amžių Planas

Ar žinai, kad Dievas turi Planą žmonijos išgelbėjimui? Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, ir ar amžinai jis tęsis? Skaityti daugiau ...