LIEPOS 23

Bet jei kas nesirūpina savaisiais … tas yra išsigynęs tikėjimo ir blogesnis už netikintį – 1 Tim. 5:8.

 

„Tikėjimas” turi savyje reikšmę: meilės, užuojautos, susidomėjimo kitais, rūpinimosi jais, o ypač tikėjimo šeimyna. Tikėjimu mes galime įsigilinti į mūsų Viešpaties užjaučiantį charakterio būdą, kaip kiekvienoje susidariusioje situacijoje galvojo apie kitus net ir tuomet, kai Pats buvo spaudžiamas išbandymų, kentėjimo naštos! Jo asmeninė agonija netrukdė galvoti apie Savo motiną ir pasirūpinti dėl jos ateities … Mes atkreipiame dėmesį į Ap. Jono pasirinkimą: be abejonės, pirmiausiai dėl jo meilaus, atsidavusio ir švelnaus charakterio būdo; antra, dėl jo uolumo tarnauti Viešpačiui ir Tiesai; ir trečia, dėl jo drąsos, kuri pastūmėjo jį likti arti mirštančio Mokytojo paskutinėse Jo gyvenimo valandose, o taip darydamas, jis rizikavo savo gyvybe. Atkreipkime dėmesį į šiuos charakteringus bruožus, kurie Viešpačiui patinka, kad galėtume juos ugdyti savyje ir būti apdovanotais to paties Mokytojo ypatingomis tarnybos privilegijomis – Z’99, 127 (R 2473).

*      *       *

Ant kiekvieno šiame gyvenime yra uždėta tam tikra atsakomybė, kuri skiriasi savo pobūdžiu, rūšimi priklausomai nuo užimamų pareigų ir padėties. Tiems, kurie turi šeimas, tenka ypatinga atsakomybė ir pareigos, atsižvelgiant į jų pareigas jose. Šeimos galvai pareiga nurodo patenkinti poreikius tų, kurių išlaikymas priklauso nuo šeimos galvos. Atsisakymas pripažinti ir prisiimti šią atsakomybę yra tikėjimo išsižadėjimas. Tas, kuris taip elgiasi, yra blogesnis už netikintį – P’36, 95.

 

Paralelinės citatos: Pr. 18:19; 30:30 Pat. 13:22; Iz. 58:7; Rom. 12:17; 2 Kor. 8:21; 12:14; Gal. 6:10; Ef. 6:4; Mt. 18:17; Tit. 2:4,5.

Giesmės:196, 343, 94, 99, 121, 129, 186 / 365, 373, 370a.

Poems of Dawn, 93; Wiersze brzasku, 82: Nešimas Dievo naštų. Tower Reading: Z’11, 218; (R 4854).

 

Klausimai: Ar šią savaitę patenkinau savo šeimos poreikius? Kaip? Kodėl? Kokie buvo rezultatai?