Brošiūros

Ar mirtis yra tikra, ar apgaulė? Prisikėlimas - priešingybė Evoliucijai. Amžinos
kančios nėra bausmė už nuodėmę. Dievas taip pamilo pasaulį. Mirtis yra
aiškinama kaip miegas. Ar visi bus pažadinti kartu? Palaipsnis pasaulio prisikėlimas.

Evangelija sutrumpintai.

Žemė bus sunaikinta Armagedone? Ką Dievas pažadėjo? Ką reiškia pasakymas „naujas dangus ir nauja žemė“?

Kai šis pasaulis atrodo reikšmingas, svarbesnis už Dievą, Kai Dievas atrodo esąs nepalyginamai toli, Kada tau reikia drąsos, Kai žmonės apvilia.

Ar krikštas vandenyje yra būtinas? Kas gali būti pakrikštytas? Kas yra tas tikrasis krikštas? Panardinimas į vandenį tik simbolizuoja krikštą.

Tiesioginiai ir netiesioginiai biblijiniai liudijimai apie Jėzaus gimimo ir mirties datą.