LIEPOS 2

Keikiami mes laiminame, persekiojami ištveriame –1 Kor. 4:12.

 

Jeigu esi ištikimas mokinys (Kristaus mokykloje), greit pastebėsi, kad tobulas laisvės įstatymas, Kristaus įstatymas, atskiria, ištiria visas mintis ir širdies sumanymus bei mokina, kad tuo metu, kai turi neapkęsti nuodėmės, negali neapkęsti nuodėmiautojo, bet turi leisti Dievo meilei tobulėti savo širdyje. Ir jeigu mūsų širdyje atsiranda truputis kartumo atžvilgiu tų, kurie juodina ir kenkia mums, tai turime kovoti tol, kol pasieksime pergalę, kol kiekvienas mūsų esybės nervas bus pilnoje ir puikioje harmonijoje su Didžiojo Mokytojo instrukcijomis, kuris pasakė: „Mylėkite savo priešus … melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus”. Laiminkite, o ne kenkite – Z’99, 5 (R 2411).

*     *      *

Visi Dievo žmonės dėl savo lojalumo Dievui ir Jo reikalui, tapo objektais karčių, skausmingų kaltinimų nuo niekšiškų ir blogų žmonių. Vis dėlto, mes neturėtume atiduoti užgauliojimu už užgauliojimą, bet veikiau turime elgtis maloniai ir geraširdiškai. Dievo žmonės turi pakelti tas įvairias formas rafinuoto ir šiurkštaus persekiojimo, o vietoj atidavimo blogiu už blogį, turime ramiai pakelti blogą jų elgesį – P’36, 94.

 

Paralelinės citatos: Apd. 23:2; 16:23; 14:19; 2 Kor. 11:23-27;

1 Tim. 4:10; Mt. 5:44; 1 Pet. 2:23; 3:9; Lk. 23:34; Apd. 7:60; Rom.12:20; Apd. 22:22; 24:5.

Giesmės: 299, 3, 57, 93, 305, 325, 326 / 295, 402, 251.

Poems of Dawn, 67; Wiersze brzasku, 56: Jei galėčiau žinoti. Tower Reading: Z’13, 55; (R 5172).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokią gavau naudą per tai?