NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME „BIBLIJOS VĖLIAVA“ SVETAINĖJE

Kasdieninė dangiškoji Mana

  • LIEPOS 14
    Visokia kartybė, įpykis, rūstybė, rėkavimas ir piktžodžiavimas su visokia blogybe tebūnie pašalinti nuo jūsų – Ef. 4:31.   Patyręs krikščionis, aukštai vertinantis Dievo įstatymą mato, kad neapykanta Dievo akyse yra žmogžudystė, apkalba yra nužudymu, o gero vardo savo artimajam sunaikinimas yra apiplėšimas ir vagystė. Ir jei tokie dalykai atsitinka Dievo Bažnyčioje, tarp žmonių išpažįstančių Dievą, yra dvigubu blogiu ...Skaityti daugiau →

Mūsų judėjimo veikla

Žurnalas „Biblijos Vėliava“ atsirado Pastoriaus Paul S. L. Johnson ir Pastoriaus Raymond Jolly pastangų dėka, kurie įsteigė savo būstinę ir centrą Pensilvanijoje.

Studijuodami Šventąjį Raštą jie suprato, kad Dievo Planas žmonijos išgelbėjimui yra daug platesnis savo užmoju ir Jo gailestingumas yra daug plačiau siekiantis, nei kada nors anksčiau buvo manoma ir suprantama.

Jie iškėlė sau tikslą siekti, kad ši nuostabiai puiki Žinia pasiektų daugelį žmonių skirtingose kalbose. Jie tvirtino, kad Biblijos doktrinos gali būti teisingai suprantamos tiktai tada, kai tai daroma derinant vieną Šventojo Rašto eilutę su kita. Biblijos vėliavos leidėjų misija ...– „Iškelti vėliavą tautoms” (Izaijo 62:10), skelbti Gerąją Žinią apie palaimintą laiką ateinantį visoms tautoms bei ateinančią Dievo Karalystę ant Žemės (Izaijo 35; Mato 6:10).

Kuo mes tikime ...

Judėjimo atsiradimo pradžia

Pastorius C. T. Russell

 

Pastorius C. T. Russell - Šventojo Rašto tyrinėtojų judėjimo įkurėjas.

Skaityti daugiau...

 

Amžių Planas

Ar žinai, kad Dievas turi Planą žmonijos išgelbėjimui? Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, ir ar amžinai jis tęsis? Skaityti daugiau ...