Biblijos Vėliava

Mūsų misija yra “iškelti vėliavą tautoms”
(Iz. 62:10)


Nuoširdžiai visus sveikiname Biblijos Vėliava svetainėje. Žurnalas Biblijos Vėliava, kurį leidžia Pasaulietinis Namų Misionierinis Judėjimas, anglų kalba spausdinamas jau 80 metų, o lenkų kalba nuo 1983 metų. Šis žurnalas yra atlikęs pagrindinį vaidmenį skelbiant Evangeliją pasauliniu mastu, o jo misija yra “iškelti vėliavą tautoms” (Iz. 62:10). Jame pateiktos Biblijinės temos parodančios visos žmonijos Gelbėtoją — Jėzų Kristų. Priimdami Jį savo asmeniniu Gelbėtoju ir gyvendami paklusnume Jam, turime amžino gyvenimo pažadą Dievo Karalystėje ant Žemės (Mt 6:10). daugiau»

Serviso Naujienos — Pastorius C. T. Russell

Kokiu būdu atsirado “Šventojo Rašto Tyrinėtojai”?

  • Kas tokie yra Šventojo Rašto Tyrinėtojai?
  • Kokį jie atlieka vaidmenį pasaulyje dabartinėje krikščioniškoje visuomenėje? skaityk»

Mus stebina persekiojimų priežastys...

Koks Ch. T. Russellio skelbiamas mokinimas tuometinėje krikščionybėje sukėlė didelį nepasitenkinimą Katalikų ir Protestantų kunigų bei dvasininkijos tarpe?... skaityk»

Pastorius Ch. T. Russellis Lenkijoje:

Lenkijoje Švento Rašto Tyrinėtojų pradžia siekia 1891 metus. Tuo metu dar nebuvo biblijinės literatūros lenkų kalba. skaityk»

 

Jau Greitai

Vieša paskaita:
„Sionistinis judėjimas, Izraelio nepriklausomybė ir jo ateitis parodyta Biblijoje“ - 2016 m. spalio 16 d. , 1200 val. Kaune, daugiau»


Amžių Brėžinys


Dabartinė Tiesa
ir
Kristaus Epifanijos Šauklys

Biblijos Vėliava
ir
Kristaus Karalystės šauklys

Archyvas»  


2017 metų devizo eilutė

„Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą – džiūgavimas“

Ps. 30:5
Aktualijos Biblioteka Klausimai Susirinkimai Giesmės Atsisiuntimas Kontaktai I viršu