Biblijos Vėliava

Mūsų misija yra “iškelti vėliavą tautoms”
(Iz. 62:10)


Nuoširdžiai visus sveikiname Biblijos Vėliava svetainėje. Žurnalas Biblijos Vėliava, kurį leidžia Pasaulietinis Namų Misionierinis Judėjimas, anglų kalba spausdinamas jau 80 metų, o lenkų kalba nuo 1983 metų. Šis žurnalas yra atlikęs pagrindinį vaidmenį skelbiant Evangeliją pasauliniu mastu, o jo misija yra “iškelti vėliavą tautoms” (Iz. 62:10). Jame pateiktos Biblijinės temos parodančios visos žmonijos Gelbėtoją — Jėzų Kristų. Priimdami Jį savo asmeniniu Gelbėtoju ir gyvendami paklusnume Jam, turime amžino gyvenimo pažadą Dievo Karalystėje ant Žemės (Mt 6:10). daugiau»

Serviso Naujienos — Pastorius C. T. Russell

 

 

Jau Greitai

Vieša paskaita:
„Liuteris, Reformacijai 500 metų (1517-2017)“ - 2018 m. balandžio 14 d. , 15.00 val. Kaune,
daugiau»


Amžių Brėžinys


Dabartinė Tiesa
ir
Kristaus Epifanijos Šauklys

Biblijos Vėliava
ir
Kristaus Karalystės šauklys

Archyvas»  


2018 metų devizo eilutė

„Žiūrėk savęs paties ir mokslo; laikykis jų, nes, tai darydamas, išgelbėsi save ir savo klausytojus“

1 Tim. 4:16
Aktualijos Biblioteka Klausimai Susirinkimai Giesmės Atsisiuntimas Kontaktai I viršu