VASARIO 28

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui – Flp. 4:6.

 

Gali kilti klausimas: Kodėl Dievas neduoda mums reikalingų dalykų, žinodamas, kad jie mums reikalingi, jeigu mes tų dalykų Jo neprašome ir nesiremiame Jo pažadais? Be abejo, tai yra todėl, kad pirmiausiai galėtume pasiekti tinkamą širdies laikyseną, o vėliau gautume Jo malonių ir iš jų turėtume naudos. Net jei ir gautume tų malonių, galime būti tikri, kad vis tiek pilnai neįvertintume iki šiol parodyto ir dabartinio Dievo rūpesčio mumis. Gali būti, kad mes, kurie jau papratę melstis ir dėkoti, nepastebime nė pusės atsitikimų, vertų mūsų dėkingumo. O tai pilnai suprasime ir įvertinsime tik ateityje, kai viską ištirsime taip, kaip dabar patys esame ištiriami – Z’03, 8 (R 3128).

*      *       *

Neramus krikščionis yra panašus į mažą vaiką, kuriam trūksta pasitikėjimo motinos meile. Toje širdyje, kurioje karaliauja pasitikėjimas Dievu, o soste sėdi ir valdo dėkingumas už gausingas palaimas, sielvartas ir nerimas neranda vietos. Dievo vaikas žino, kad kiekviename reikale turi jautrų ir mylintį Tėvą, pas kurį Jo prašantys nuolankūs vaikai visada gali ateiti. O kai jie Tėvui išsako savo būtiniausius reikalus, visi neramumai ir rūpesčiai dingsta – P’35, 15.

 

Paralelinės citatos: Ps. 127:2; Mt. 6:25-34; 13:22; Lk. 21:34; 1 Kor. 7:32,33; 2 Tim. 2:4; Ps. 37:5; 55:22; Pat. 16:3; Jer. 17:7,8; Hbr. 13:5; 1 Pet. 5:6,7; Pr. 32:24-29; 1 Sam. 12:23; Ps. 86:3,6; 130:1,2; Kol. 4:2; Mt. 15:22- 28; Lk. 18:1-7; 22:44; Rom. 8:26; Ef. 6:18; Hbr. 5:7,8.

Giesmės: 313, 56, 57, 35, 99, 106, 239 / 87, 475, 353.

Poems of Dawn, 234; Wiersze brzasku, 220: Mūsų naštos nešėjas.

Tower Reading: Z’14,230; (R 5508).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo viso to pasekmės?