VASARIO 23

Aš pamokysiu tave ir parodysiu tau kelią, kuriuo turi vaikščioti; duosiu patarimų, kreipdamas į tave Savo akį – Ps. 32:8.

 

Viena iš svarbiausių pamokų, kokią turi išmokti dvasinis Izraelitas, tai ieškoti Viešpaties vadovavimo visuose gyvenimo reikaluose ir niekuomet nedaryti nieko, ar tai būtų laikini, kūniški reikalai, ar dvasiški, kol neįsitikiname, kokia yra Viešpaties valia šiuo reikalu. Žygiuojame link Kanaano ir žinome, kad turime patirti dar kitus išbandymus, skirtus kiekvienam iš mūsų, nes kitaip negalėsime paveldėti pažadų. Pamoka, kurią turime išmokti – tai greitas, nieko nelaukiant ir visiškas paklusnumas Viešpaties vadovavimui be murmėjimo ir su džiaugsmu. To galime tikėtis tik iš tų, kurie išmoko ankščiau duotas pamokas, ir visų pirma išmoko pamoką tikėjimo ir pasitikėjimo Viešpaties galia, gerumu ir ištikimybe – Z’02, 251, 249 (R 3062,3061).

*      *       *

Mūsų Dangiškasis Tėvas lavina ir mokina Savo vaikus jų gyvenimo kelyje. Jis panaudoja tris priemones, per kurias teikia Savo instrukcijas. Pirma, tai per Jo Žodį, kuriuo apšviečia Savo vaikų protus ir auklėja širdis. Antra, tai per Jo Dvasią, kuria atgaivina mus pažinime, malonėje ir tarnyboje. Trečia, tai per Jo Apvaizdą, kurios metu turime galimybę ugdyti įvairias širdies ir proto dorybes, kurios tobulina mūsų charakterį Jo Žodžio galia ir taip, kaip reikalauja Jo Žodis. Tokiu būdu Jo išmintis vadovauja mūsų elgesiui ir padeda žengti į priekį – P’33, 16.

 

Paralelinės citatos: Iš. 13:21; 15:13; 33:13-15; Ps. 23:2,3; 25:5, 8,9; 27:11; 31:3; 48:14; 73:24; 78:52; 107:7; 139:9,10,24; Pat. 8:20; Iz. 40:11; 42:16; 48:17; 54:13; Lk. 1:79; Jn. 10:3,4; 16:13.

Giesmės: 87, 293, 46, 63, 11, 110, 99 / 1, 365, 100.

Poems of Dawn, 122; Wiersze brzasku, 116: Dieviškasis vedimas.

Tower Reading: Z’11,223; (R 4858).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokius turėjau trukdymus ir kokią pagalbą? Kaip šie išbandymai mane paveikė?