VASARIO 18

Nes VIEŠPATS, jūsų Dievas, jus bandys, norėdamas patirti, ar jūs mylite VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa širdim ir visa siela – Įst. 13:3.

 

Dievo Karalystė numatyta tik tokiems, kurie Viešpaties malone taps panašūs savo širdyse į Viešpatį Jėzų tuo, kad mylės Dievą visa savo širdimi, visa savo siela ir galės pasakyti: „O Dieve, teįvyksta ne mano, bet Tavo valia”. Ne kitokia, bet vien tik tokia pilno atsidavimo Viešpačiui būsena gali padaryti mus tinkamus tai Karalystei; nes jokia kita mūsų būsena neparodo visiško atsidavimo ir pilnos meilės Dievui. Ir neužmirškime, kad visus tuos dangiškus dalykus, kurių „akis neregėjo ir ausis negirdėjo ir kas į žmogaus širdį neatėjo”, Dievas paruošė tiems, kurie Jį myli labiausiai – Z’98, 40 (R 2257).

*     *      *

Dievas ieško žmonių išmėgintų, išbandytų ištikimybės požiūriu kiekvienoje charakterio dalyje. Todėl Jis nustato įvairias apvaizdas savo žmonių gyvenime taip, kad visi galėtų parodyti savo širdžių laikyseną – ar širdyse yra prisirišę prie Dievo, ar prie savęs, ar prie pasaulio. Palaimintas tas krikščionis, kuris parodo savo prisirišimą prie Dievo! – P’32, 15.

 

Paralelinės citatos: Pr. 22:1-14; Įst. 8:2,5; 2 Kron. 32:31; Jobo 1:8-22; 2:3-10; Ps. 66:10-13; Dan. 12:10; Zach. 13:9; Mal. 3:2,3; 2 Tes. 1:4,5; Hbr. 12:5-11; Jok. 1:2,3,12; 1 Pet. 1:6,7; 4:12-19; Apr. 2:10.

Giesmės: 13, 3, 38, 56, 57, 93, 179 / 281, 318, 123.

Poems of Dawn, 286; Wiersze brzasku, 274: Palik tai.

Tower Reading: Z’15,341; (R 5799).

 

Klausimai: Ar šią savaitę turėjau išbandymų? Kokių? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės?