VASARIO 16

Gerbiami ir negerbiami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisiais … mes niekuo neduodame akstino pasipiktinti, kad   mūsų   tarnavimas   nebūtų   peiktinas – 2 Kor. 6:8,3.

 

Kai atliekame savo pareigas geriausiai kaip sugebame, kiek leidžia mums galimybės, ir kai labai aiškiai matome Viešpaties palaimą ir malonę visuose mūsų reikaluose, staiga gali kilti rūpesčių, neramumų, prieštaravimų griūtis, gali atrodyti, kad tamsybės jėgos ima viršų, laikinai artimųjų akyse galime atrodyti kaltininkais ir aiškiai apleistais Dievo apvaizdos. Be abejonės, tokie išbandymai yra mums reikalingi, nes nors mes ir giedotume:

„Aš verčiau vaikščiosiu tamsoje su Dievu,

Nei pats vienas šviesoje”,

tačiau vis tiek tai būtų tiktai tuščias pasigyrimas, jeigu nebūtume pervesti per skaudžius išbandymus, kurie išvystytų mumyse tokį tikėjimą ir tokį pasitikėjimą, kuris leistų laikytis Viešpaties rankos ir pasitikėti Dievo apvaizda net ir tamsiausioje valandoje – Z’01, 314 (R 2885).

*      *       *

Krikščionio gyvenimas yra toks gyvenimas, kurio metu kyla įvairūs priešingi vienas kitam išbandymai, ir kurių metu krikščionis turi išlaikyti Dievo meilę ir neapkęsti egoizmo, savimeilės. Jokia meilė, garbė ar pagyrimas neturėtų susilpninti mūsų ištikimumo, lojalumo Dievui. Ir jokia, negarbės, blogos reputacijos ar melagingo apkaltinimo gėda neturėtų apnuodyti mūsų širdies ir pakeisti mus į niekšiškus ir blogus. Ištikimybė teisingumui bet kokiomis aplinkybėmis yra jo šūkis, kuris pagaliau turi triumfuoti – P’33, 16.

 

Paralelinės citatos: Apd. 20:17-35; 24:16; Rom. 12:3-8; 1 Kor. 2:1-8; 3:5-15; 4:1-4,9-16; 9:12-23; 2 Kor. 2:12-17; 3:1-12; 4; 5:11-21; 6:1-12; 1 Tim. 5:17; 2 Tim. 2:10; Hbr. 13:7.

Giesmės: 134, 277, 307, 273, 322, 325, 326 / 238, 402, 345.

Poems of Dawn, 281; Wiersze brzasku, 267: Meilės šviesa jo akyse.

Tower Reading: Z’15,291; (R 5773).

 

Klausimai: Ar šią savaitę kentėjau todėl, kad skelbiau tiesą? Kokie sekė įvykiai? Kaip pakėliau šiuos išbandymus? Kokie buvo rezultatai?