VASARIO 11

Esate palaiminti, kai dėl manęs jus užgaulioja, persekioja ir meluodami kalba apie jus visokį piktą. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Juk tokiu pat būdu persekiojo iki jūsų buvusius pranašus – Mt. 5:11,12.

 

Aktyvioje Dievo tarnyboje opozicija, prieštaravimai ir persekiojimai yra neišvengiami palydovai. Juos turime priimti išmintingai ir nuoširdžiai. Tačiau, kai toks mūsų elgesys neduoda rezultatų, tai rimtai įspėję apie tokio elgesio pavojus, sąmoningą persekiotoją turime palikti jo paties asmeniniam apsisprendimui, kokį kelią nori pasirinkti, o mes galime kreiptis į kitus su šia išgelbėjimo žinia. Opozicijoje, kokią patyrė mūsų Viešpats ir Jo reagavimo būde, yra parodyti brangūs pamokinimai visiems, kurie yra bandomi panašiu būdu – Z’94, 368 (R 1735).

*      *       *

Kadangi šėtonas visą dabartinę naudą duoda tiems, kurie yra nuodėmės, klaidos, savanaudiškumo ir pasaulietiškumo pusėje, tai tie, kurie stovi Dievo teisingumo, tiesos, meilės ir Karalystės interesų pusėje, turi tikėtis persekiojimų ir juos iškentėti. Tačiau nebijokime, nes patekdami į tokias sąlygas mes džiaugiamės draugavimu dvasioje ne tik su Senojo Testamento ištikimaisiais, bet ir su Jėzumi, Apaštalais, šventaisiais ir Naujojo Testamento kankiniais. Jų džiaugsmas bus apvainikuotas dalyvavimu su Jėzumi Karalystėje – P’32, 15.

 

Paralelinės citatos: Mt. 5:10,44; 10:16,17, 21-23,28; 23:34,35; 24:8 -10; Mk. 13:9-13; Lk. 6:22,23; 21:12-19; Jn. 15:18,19; 16:1,2; Apd. 5:29, 40-42; 1 Kor. 4:9-13; 2 Kor. 4:8-12; 6:4,5,8-10; 11:23-27; 12:10; Flp. 1:12-14; Hbr. 11:25-27, 33-38; 1 Pet. 4:12-19; Apr. 2:3,10.

Giesmės: 330, 23, 93, 200, 228, 305, 227 / 345, 368, 8.

Poems of Dawn, 188; Wiersze brzasku, 180: Vieną dieną.

Tower Reading: Z’14,291; (R 5544).

 

Klausimai: Kokius išbandymus patyriau šią savaitę? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės?