VASARIO 1

Tavo ausys girdės žodžius, sakomus tau iš nugaros: „Tas yra kelias, eikite juo”, jei būsite nukrypę į dešinę ar į kairę – Iz. 30:21.

 

Jeigu mes prieitume kryžkelę – ateitume iki tam tikro krizinio momento mūsų išbandymuose, ir nežinotume kuria kryptimi eiti, ar į dešinę, ar į kairę, tai turėtume iš karto sustoti, įsiklausyti ir išgirsti šį balsą. Kitais žodžiais tariant, turime iš karto atkreipti dėmesį į Viešpaties Žodį ir jau apsvarstę Jo įsakymus, taisykles, pagrindus bei jo pavyzdžius, susijusius su tema, kuri kelia sumaištį, turime stengtis pažinti Viešpaties valią, prašant Jo Dvasios vedimo ir siekti, kad mūsų protas turėtų laikysena pilną meilės, paklusnumo ir pasitikėjimo – Z’95, 6 (R 1753).

*      *       *

Žodžiai, pasakyti už mūsų nugaros, tai Šventojo Rašto pamokos, pamokinimai iš Senojo ir Naujojo Testamento. Šiuos pamokinimus galime pritaikyti esant bet kokioms aplinkybėms ir bet kokiems gyvenimo išbandymams. Todėl eidami gyvenimo keliu, turime atsigręžti ir pasiimti šių stebuklingų pamokinimų instrukcijas, būdami tikrais, kad tai nukreips mūsų žingsnius išminties, galios, teisingumo ir meilės keliais – P’34, 15.

 

Paralelinės citatos: Lk. 11:28; 8:21; Mt. 7:21-29; Jok. 1:21-27; Kol. 2:2; 3:16; Hbr. 1:1,2; Iz. 66:4; Ef. 5:26; 1 Tes. 2:13; 2 Tes. 2:14,15; 2 Tim. 3:15-17; Hbr. 2:1-3; 4:2,12; 1 Pet. 2:2; 2 Pet. 3:1,2; 1 Jn. 2:14; Judo 17; Apr. 1:3; Hbr. 6:4-6; 10:26-29; 2 Pet. 2;20-22.

Giesmės: 49, 22, 79, 154, 296, 315, 306 / 101, 417, 415.

Poems of Dawn, 96; Wiersze brzasku, 85: Tokia Mano valia jūsų atžvilgiu.

Tower Reading: Z’11,359; (R 4881).

 

Klausimai: Ar šią savaitę elgiausi, laikydamasis Dievo Žodžio? Kokiose aplinkybėse? Kokie buvo rezultatai?