SAUSIO 5

Tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs – Rom. 15:3.

 Stenkimės iškęsti tuos pasityčiojimus, kokius turėjo Kristus ir iškęsti taip, kaip Jis – su gailestingumu ir malda už klystančius ir išvestus iš kelio, kad, jei Dievas jiems leis, galėtų atgailauti. Kaip geri kareiviai su nuolankiu drąsumu įvertinkime savo pasišventimo Viešpačiui privilegiją, iškentėdami sunkumus Jo tarnyboje. Jėzaus nenustebino žmonių moralinis nuosmukis. Jis žinojo, kad randasi priešiškai nusistačiusiame pasaulyje, kuris apraizgytas nuodėme, ir bendrai kalbant, pasaulyje, kurį valdo tamsybės kunigaikštis. Todėl Jėzus tikėjosi, kad ant Jo ateis pasityčiojimai, pašaipos, persekiojimai, ir visa tai Jis iškentėjo kantriai, o Jo meilės pilnoji širdis buvo beveik visai užmarši savo asmeniniams kentėjimams, bet buvo pilna gailesčio ir meilaus rūpesčio kitais – Z’96, 83 (R 1963).

*      *       *

Dėl to, kad priešininkas klaidingai ir melagingai parodo mūsų Dangiškojo Tėvo charakterį, ir, kadangi, nuodėminga žmonija dėl nežinojimo blogai supranta Tėvo tikslus, netikintys žmonės piktžodžiauja ir šaiposi iš Dievo. Tie, kurie stovi Jo pusėje kaip tikrieji Dievo žmonės, dirbdami Jo naudai ir gindami Jo reikalus kenčia persekiojimus nuo tokių pačių asmenų, nors ne visada dėl tų pačių priežasčių – P’32, 197.

 

Paralelinės citatos: Ps. 69:9; Mk. 12:35-40; Lk. 12:50; Rom. 6:1-11; 8:10,17,18; 15:2,3; 1 Kor. 15:29-34; 2 Kor. 1:5; 4:8-5:9; Gal. 2:20; Flp. 3:10; Kol. 1:24; 2:11,12; 2 Tim. 2:10-12; 1 Pet. 2:19-24; 3:13-18; 4:12-19.

Giesmės: 134, 135, 203, 277, 299, 325, 326 / 5, 345, 109.

Poems of Dawn, 185; Wiersze brzasku, 176: Kantrybė.

Tower Reading: Z’12,323; (R 5116).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau persekiojimus, susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kaip jie mane paveikė?