SAUSIO 19

O, kaip aš branginu Tavo įstatymą! Mąstau apie jį visą dieną – Ps. 119:97.

Viešpaties Žodžio studijavimas yra garbinga krikščionio privilegija, tačiau vis dėlto daugelis tų tyrinėjimų būna be tikslo ir be naudos. Jei neįgyvendiname praktiškai to ką studijuojame, yra blogiau, nei laiko švaistymas. Dievo žmonės turėtų išmintingai panaudoti kiekvieną galimybę, kad įgytų žinių apie Dievo Planą, net ir tada, jei tai pareikalautų kai ko išsižadėti. Dievo vaikas ypatingai turi rūpintis tuo, kad aukojama būtų jo paties asmeninė nauda ir patogumai, o ne priklausantys kitiems. Biblijos studijavimas, kuris atliekamas vien tik kitų sąskaita, veikiau parodo egoizmą ir savanaudiškumą, nei gausų Dievo meilės dvasios turėjimą – Z’99, 156 (R 2488).

*     *      *

Dievo Žodis krikščioniui yra pats vertingiausias paveldėjimas. Jo doktrinos, nurodymai, pažadai, pamokymai, pranašystės, istorijos ir tipai yra verti krikščionio meilės ir skatina meilei. Krikščionis neturi malonesnių ir įdomesnių temų apmąstymams kaip šios iš Biblijos. Jokios kitos temos neatneša didesnės palaimos tiems, kurie apmąstydami jas ir gyvena pagal tai, kaip šios Biblijos doktrinos moko, kadangi tai yra dvasia ir gyvenimas – P’32, 198.

 

Paralelinės citatos: Jobo 23:12; Ps. 1:2; 19:7-11; 40:8; 119:16, 20, 24, 35, 47, 48, 54, 70, 77, 92, 103, 111, 113, 119, 127, 131, 140, 143, 159, 162-167, 174; Jer. 15:16; Lk. 4:22; 11:28; Apd. 17:11; Rom. 15:14; Kol. 3:16; 2 Tim. 2:15; 3:15-17.

Giesmės: 22, 49, 79, 238, 296, 311, 315 / 475, 24, 203.

Poems of Dawn, 6; Wiersze brzasku, 2: Tiesos Žodis.

Tower Reading: Z’02,265; (R 3070).

 

Klausimai: Ar šią savaitę gėrėjausi Dievo Žodžiu, ar apie jį mąsčiau? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?