KOVO 4

Kas tik tyra, kas tik mylima, kas tik žavinga … apie tai mąstykite! – Flp. 4:8.

 

Turime mylėti ir ugdyti tai, kas yra tyra iki tokio laipsnio, kad netyrumas taptų mums nemielas, varginantis ir mes norėtume jį pašalinti iš mūsų atminties. O tai galėsime pasiekti tik tuomet, kai nuolat galvosime apie švarius, tyrus dalykus, stengdamiesi negalvoti apie netyrus dalykus. Turime pripažinti ir pastebėti tikrą skaistumą, tyrumą ir jį vertinti. Jeigu mąstysime apie pačius tyriausius ir švariausius dalykus, tai būtinai turėsime pakilti mintimis protinio mąstymo srityje labai aukštai, o tada, kiek tai leis mūsų galimybės, sugebėsime atskirti ir pamatyti Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus tobulo charakterio grožį, o taip pat panašų, malonų ir tyrą charakterį, pasireiškiantį viename ar kitame Jėzaus pasekėjuje, kuris atidžiai seka Jo pėdomis

– Z’03, 9 (R 3129).

*      *       *

Tyrumas – tai nenuodėmingas tikslas garbinti Dievą; kas tik mylima – tai įvertinimas gero charakterio ir gerų principų; o žodžiai, kas tik žavinga – yra tai, kas yra taikoje su tikrais, teisingais pavyzdžiais. Mąstydami tik apie tokius dalykus, galime apvalyti savo ketinimus ir tikslus, išugdyti nesavanaudišką meilę ir pakelti charakterį į aukštesnį lygį – P’26, 28.

 

Paralelinės citatos: Ps. 12:6; 19:8; 24:3-5; 119:40; Pat. 15:26; 20:9; Mt. 5:3-12; Jn. 15:9-17; 1 Tim. 1:5; 3:9; 2 Tim. 2:22; Rom. 12:9-21; 1 Kor. 13; 2 Kor. 6:8; Kol. 3:12-17; Hbr. 11:2,39; 1 Jn. 4:7-21; Pat. 22:1; Mok. 7:1.

Giesmės: 1, 4, 95, 196, 198, 201, 267 / 15, 475, 370.

Poems of Dawn, 286; Wiersze brzasku, 281: Beribė Dievo meilė.

Tower Reading: Z’11,165; (R 4826).

 

Klausimai: Ar šią savaitę mąsčiau apie skaisčius, švarius, mylimus ir garbingus dalykus, ar apie jiems priešingus? Kokios buvo aplinkybės ir pasekmės?