KOVO 26

Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai. Todėl nemiegokime kaip kiti – 1 Tes. 5:5,6.

 

Krikščionis, kaip Viešpaties mokinys, kaip mokinys Kristaus mokykloje, yra ruošiamas pareigoms Tūkstantmetinėje Karalystėje dalyvauti jos stebuklingose palaimose ir apdovanojimuose. Todėl Šventajame Rašte pastebime dažno priminimo būtinumą, kad Dievo žmonės būtų budrūs – ne iš tų, kurie miega, kurie be darbo dykinėja, arba, kurie apsunkinti šio laikino gyvenimo rūpesčių, bet kad jie karšta dvasia tarnautų Viešpačiui. Jų tarnavimas Viešpačiui, visų pirma, yra atvesti save pačius iki kuo artimesnės harmonijos su Viešpaties valia ir kuo artimesnio panašumo į Dievo paliktą pavyzdį; o antra, padėti mokant ir rodant pavyzdį kitiems pašauktiesiems, einantiems tuo pačiu siauruoju keliu – Z’03, 70 (R 3155).

*      *       *

Šventojo Rašto simbolikoje naktis reiškia nuodėmę, o tamsa simbolizuoja klaidą. Toje naktyje ir klaidose randasi nelaiminga ir kenčianti žmonijos giminė, kuria manipuliuoja šėtonas. Tos nakties metu šviečia Viešpaties šviesa ir kai kurie, skirtingai nuo pasaulio, buvo pažadinti. Jie matydami tos šviesos spindulius ir sekdami šviesą, yra vedami prie teisingumo ir tiesos. Jie, tai yra Dievo žmonės, pastoviai reaguoja, atkreipia savo dėmesį į šią šviesą ir vaikšto šviesoje – P’36, 31.

 

Paralelinės citatos: Rom. 13:11-13; Ef. 5:8,11,14; Kol. 1:12,13; 3:8; Ef. 6:13-18; 1 Tes. 5:1-4,7,8; Flp. 4:8; Iz. 9:2; Mt. 25:5; 1 Jn. 2:8; 1 Pet. 5:8,9.

Giesmės: 297, 272, 47, 4, 183, 196, 78 / 450, 171, 468.

Poems of Dawn, 214; Wiersze brzasku, 207: Štai priartėjo diena.

Tower Reading: Z’13,181; (R 5256).

 

Klausimai: Ką šis tekstas reiškė man šią savaitę? Kodėl? Kodėl jis toks tapo? Kokios buvo pasekmės? Ką turėčiau padaryti?