KOVO 25

Taigi jūs, mylimieji, iš anksto tai žinodami, saugokitės, kad, neteisiųjų paklydimo nuvesti su jais, neišpultumėte iš savo tvirtumo. Verčiau aukite malone ir mūsų Viešpaties bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu – 2 Pet. 3:17,18.

 

Augame pažinimu tada, kai atkreipiame dėmesį į Dievo pažadus, o tikėjimu priimame juos sau ir stengiamės pastebėti šių pažadų išsipildymą mūsų gyvenime. Kartu augame malonėje tada, kai kiekviena pažinimo sritis, priimta į gerą ir sąžiningą širdį, atneša tam tikrą laipsnį paklusnumo ir teisingumo (malonės), nes priešingu atveju nebūsime pasiruošę kitam žinių ir pažinimo žingsniui, todėl mes sustosime savo augime, o gal būt, net pasuksime iš kelio. Taip, kaip žinių praradimas reikštų tam tikros dalies malonės praradimą, taip ir malonės praradimas reikštų proporcingą žinių praradimą – patekimą į tamsą, kai Viešpaties Žodžio pažadai kas kart darosi vis labiau neaiškūs ir nesuprantami, o tai bus proporcingai tiek, kiek prarandame dorybių ar malonių, patekdami į pasaulietiškumą ir nuodėmę – Z’03, 70 (R 3156).

*      *       *

Šis įspėjimas leidžia apsiginkluoti iš anksto. Šioje piktoje dienoje Viešpats įspėja mus dėl artėjančio blogio, nuo kurio apsisaugosime, jei ugdysime ir turėsime tinkamą dvasią. Jeigu to nepadarysime, šis blogis, panašiai kaip ir nuodėmiautojų klaidos, tikrai mus apraizgys ir nuves iki tokio laipsnio, jog prarasime apdovanojimą. Mūsų vienintelė apsauga nuo to blogio, tai kasdienis augimas mūsų Viešpaties Jėzaus malonėje ir žiniose – P’26, 28.

 

Paralelinės citatos: Pat. 4:14; Mk. 13:23; 2 Pet. 1:10-12; 2:18; 1 Kor. 15:58; Gal. 5:1; Ef. 4:14,15; 1 Tim. 4:1,2; 1 Pet. 2:2; 1 Jn. 2:18- 21,26.

Giesmės: 49, 145, 130, 22, 267, 198, 196 / 281, 135, 442.

Poems of Dawn, 304; Wiersze brzasku, 301: Tai buvo avis.

Tower Reading: Z’11,120; (R 4802).

 

Klausimai: Kaip mane paveikė ta žinia, jog artėja blogi laikai ir blogos sąlygos? Ar augau malonėje ir žiniose? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?