KOVO 23

Bet prisiminkite ankstesniąsias dienas, kai apšviesti ištvėrėte sunkias kančių grumtynes, tai patys įžeidimais ir persekiojimais išstatomi viešai pajuokai, tai veikdami iš vieno su tais, su kuriais taip elgiamasi – Hbr. 10:32,33.

 

Net ir stipriausiems broliams reikalinga pagalba, paskatinimas ir kitų parama. Dievas taip patvarkė, kad mes negalvotume, jog esame nuo nieko nepriklausomi ir, atrodo, net mūsų tinkamas pasirėmimas Viešpačiu reikalauja bendradarbiavimo su Viešpaties Vynuogyno bendradarbiais, jų paskatinimo, užuojautos ir meilės. Ar tas, kuris, išgyveno tam tikrus sunkumus ir „dienos karštį” Evangelijos tarnyboje, nepritars šioms mintims? Taigi, čia yra būdas, kurio dėka daugelis brangių Viešpaties žmonių, kurie neturi daug talentų ar tarnybos galimybių, gali tapti bendradarbiais ir padėjėjais Evangelijos darbe – Z’03, 40 (R 3143).

*      *       *

Viešpaties žmonės už Tiesą gali kentėti dvejopai: kai ją ištikimai viešai gina, tai ant savęs užsitraukia begales priekaištų, kaltinimų ir daugelį kančių, vargų nuo tų, kurie neapkenčia Tiesos; arba, kai stovi savo gabiausių ir įžymiausių brolių pusėje, ginančių Tiesą, jie taip pat užsitraukia įvairius persekiojimus. Bet kuris persekiojimas, kurį savanoriškai iškenčiame dėl Viešpaties, yra brangus Jo akyse – Z’33, 46.

 

Paralelinės citatos: Gal. 3:4; 2 Jn, 8; 2 Kor. 4:8-18; Flp. 1:29,30; Kol. 2:1; Ps. 71:7; Apd. 16:22-31; 17:5-9; 1 Kor. 4:9; Hbr. 11:36; Flp. 1:7; 4:14; 1.Tes. 2:14.

Giesmės: 134, 168, 200, 302, 305, 307, 312 / 351, 439, 188.

Poems of Dawn, 176; Wiersze brzasku, 164: Kartais apsvarstau.

Tower Reading: Z’12,275; (R 5090).

 

Klausimai: Ar šią savaitę buvau persekiojamas, ar buvau tų pusėje, kurie kentėjo už teisingumą? Kaip? Kodėl? Kokie buvo rezultatai?