KOVO 21

Mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius, darykite gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus – Mt. 5:44.

 

Štai čia yra būdas, kaip galime patikrinti ir sužinoti tikrą savo širdies nusiteikimą priešų atžvilgiu. Ar galėtum jiems linksmai rodyti nuoširdumą ir kiek galėdamas padėti, kad jie galėtų pamatyti savo elgesio klaidas ir galėtų nugalėti jas? Ar galėtum nuoširdžiai melstis už juos, kantriai pakęsti, pakelti jų silpnybes, nemokšiškumą, pažangos trūkumą ir stengtis kilniu pavyzdžiu parodyti jiems geresnį kelią? Jeigu taip, tai neapkenti tik nuodėmę, o ne tą, kuris nusideda. Turėtum neapkęsti nuodėmės, o ne patį nuodėmiautoją. Iki tol, kol Dievo neklaidingasis teismas nepraneš, kad nuodėmė ir nuodėmiautojas yra neatskiriami vienas nuo kito, tegul meilė artimui valdo kiekvieną brolį – Z’91, 141 (R 1330).

*      *       *

Tobula meilė – tai meilė priešams. Nėra nieko sunkesnio meilėje, kaip išsiugdyti meilę priešams. Tas, kuris gali mylėti, laiminti, skelbti gėrį ir melstis už savo priešus, tikrai yra turtingas savo charakteryje. O jeigu išlaikys šią dorybę tvirtai iki galo, užtikrins sau įėjimą į amžiną Karalystę, kadangi šios dorybės turėjimas reiškia, kad turime tinkamą meilę Dievui, Jėzui, broliams ir žmonių giminei, o visa tai kartu sudėjus gauname tobulą meilę – P’35, 32.

 

Paralelinės citatos: Iš. 23:4,5; Pat. 20:22; 24:29; 25:21; Lk. 6:27,35; Rom. 12:14,17,19,20; Mt. 5:10-12,45-47; Lk. 23:34; Apd. 7:60; 1 Kor. 4:12,14; 1 Pet. 2:23.

Giesmės: 322, 105, 134, 93, 130, 136, 25 / 123, 109, 347a.

Poems of Dawn, 22; Wiersze brzasku, 10: Papasakok man apie Viešpatį.

Tower Reading: Z’02,57; (R 2957).

 

Klausimai: Kaip šią savaitę supratau šį tekstą? Kaip elgiausi šios citatos šviesoje? Kas man padėjo ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?