KOVO 18

Todėl, susijuosę savo proto strėnas, būdami blaivūs, visiškai paremkite savo viltį malone, kuri bus jums teikiama Jėzaus Kristaus apsireiškimo metu – 1 Pet. 1:13.

 

„Susijuosę savo proto strėnas“, panaudodami ilgas, pastovias ir ryžtingas pastangas, „būkite blaivūs”. Neleiskite sau greitam užsidegimui, kad šio laikino užsidegimo įtakoje, per labai trumpą laiką, neišsektų mūsų dvasinis gyvybingumas, o tada vėl greitai neįpultume į atšalimą ir noro netekimą. Stenkimės elgtis apgalvotai ir rūpestingai, pasiruošę ilgai ir kantriai ištverti įvairias disciplinas, kantrybės ir tikėjimo mėginimus, reikalingus įrodymui, kas yra nugalėtojas ir vertas tų palaimų ir apdovanojimo, pažadėto „tiems, kurie nugali”. Bėgimas, kuris mūsų laukia, neturi pasižymėti priešokiais, neritmingumu, bet „ištvermingu darymu gera” – Z’03, 54 (R 3149).

*      *       *

Krikščionis visada turi pritaikyti savo žinias taip, kad būtų pasiruošęs tarnybai. Ne impulsyvumas, bet protingas, blaivus mąstymas turėtų apibūdinti jo protinius įpročius. Turint tokį nusistatymą, ši nuoširdi viltis norint gauti mums siūlomą garbingą apdovanojimą Viešpaties Antrojo Atėjimo metu, taps įkvėpimu veikti, tvirtai išstovėti ir iškęsti Viešpaties garbei – P’26,28.

 

Paralelinės citatos: Lk. 12:34,35; Rom. 13:13; Ef. 6:14; 1 Tes. 5:6,8; 1 Pet. 4:7; 5:8; 1 Kor. 1:7; Flp. 3:20; Tit. 2:13; Hbr. 6:18,19; 2 Pet. 3:12.

Giesmės: 21, 25, 32, 58, 92, 216, 320 / 66, 101, 346.

Poems of Dawn, 179; Wiersze brzasku, 168: Anapus šešėlių.

Tower Reading: Z’15,179; (R 5035).

 

Klausimai: Ar šią savaitę mąsčiau apgalvotai, buvau pasiruošęs tarnybai ir kupinas palaimintos vilties? Kaip mane tai paveikė?