BIRŽELIO 9

Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį – Jn. 16:33.

 

Viešpats Jėzus už ištikimybę negavo kokio nors žemiško apdovanojimo pažado. Tačiau priešingai, pažadėtas Jam buvo nepriteklius ir persekiojimas, ir net iki mirties. Buvo „skausmų vyras, negalią pažinęs”. Pašaipos ir priekaištai, kurie buvo išsakomi Dievui, krito ant Jo. Nors buvo turtingas, mūsų labui tapo neturtingu, tokiu neturtingu, kad pasakė: „Lapės turi urvus, padangių paukščiai – lizdus, o žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti”. O tarnas nėra didesnis už savo Valdovą: jeigu Jį persekiojo, tai ir mus taip pat persekios; o pašaipos ir priekaištai, kurie Jam buvo sakomi, kris ir ant mūsų. Vienintelis apdovanojimas, kurio Kristaus pasekėjai dabar gali tikėtis gauti, tai širdimi jaučiamas Viešpaties meilės ir pripažinimo parodymas – Z’95, 206 (R 4072).

*     *      *

Tarp vargų, kuriuos turi išgyventi Viešpaties žmonės, galime išvardyti: tai nuostoliai, atsiradę dėl dabartinių blogų sąlygų, pastovi priešininko opozicija, persekiojimai iš pasaulio pusės ir opozicija iš kūno pusės, ypač dėl išsekimo, ligų ir nuliūdimų. Kaip apdovanojimą kompensuojant šiuos praradimus, Viešpats suteikia dvasinių palaimų, kurios leidžia mums džiaugtis dabartinių neteisingų sąlygų metu ir turėti pergalės viltį, kadangi mūsų Viešpats nugalėjo pasaulį – P’32, 62.

 

Paralelinės citatos: Jn. 15:19-25; 16:2,3; Apd. 14:22; Rom. 5:3-5; 2 Tim. 3:12; Hbr. 10:32-34; 12:5-13; Apr. 3:19; Jn. 14:1,27; Rom. 8:35-37; Gal. 6:14; 1 Jn. 4:4; 5:4.

Giesmės: 328, 38, 57, 93, 179, 222, 305 / 203, 66, 365.

Poems of Dawn, 189; Wiersze brzasku, 182: Pasitikėk Juo. 

Tower Reading: Z’14, 291; (R 5544).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokią reakciją jie sukėlė manyje?