BIRŽELIO 8

Tegul jis žino, kad tas, kuris sugražina nusidėjėlį nuo jo klystkelio, išgelbės jo sielą iš mirties ir uždengs daugybę nuodėmių – Jok. 5:20.

 

Kai matome kitus, einančius uždraustais takais, nusikaltėlių keliais, tai norėdami jiems padėti palikti tuos kelius, neturime juos sekti, bet turime parodyti jiems tikrąjį kelią ir laikydamiesi to kelio, kviesti juos, kad eitų šiuo keliu. Kai pastebime kai kuriuos asmenis, jog jie įsipainiojo doktrinose ir žmonių moksluose, ir kai žinome, kad šie mokslai yra iš esmės neteisingi, tai neturime bristi per tas doktrinas, kad galėtume jiems padėti, norėdami parodyti ir pagelbėti suprasti jų klaidingumą. Veikiau turime priminti, kad studijavimas kokios nors doktrinos, kuri nesiderina su pamatinėmis tiesomis yra ne vien tik netinkamas Dievui pašvęsto laiko panaudojimas, bet kartu blogas ir pavojingas, kaip ir visos kitos mums žinomų klaidingų dalykų nerimto traktavimo formos, nes kiekvienas sąžinės ir gerų principų peržengimas yra pavojingas – Z’05, 203 (R 1860).

*      *       *

Nusidėjėlis, paminėtas šioje eilutėje, tai asmuo, kuris pradėjo eiti blogu keliu, kaip tai nurodo 19 eilutė. Ši eilutė ypač kalba apie Didžiosios Minios narius, kurie nusidėjo ir nusižengė savo duotiems pasišventimo įžadams. Jų elgesys statė juos pastoviai į pavojų ir toliau bristi savivalės keliu ir galiausiai atsidurti antroje mirtyje (Hbr. 6:4-6). Dievo žmonių privilegija yra stengtis gelbėti tokius nuo to pavojaus ir tuo pačiu pridengti Kristaus teisingumo rūbu daugybę nuodėmių, padarytų iš savivalės – P’33, 79.

 

Paralelinės citatos: Ps. 19:7; 51:13; Mt. 18:3; Lk. 22:32; Apd. 3:19; Jok. 5:14-19; Mt. 18:15-17; 1 Kor. 5; 1 Tim. 1:19,20; Hbr. 3:12-14; 10:25; Gal. 6:1; 1 Jn. 5:16; Apr. 7:14.

Giesmės: 275, 135, 194, 28, 104, 103, 101 / 295, 347a, 407.

Poems of Dawn, 191; Wiersze brzasku, 184: O, palaidūne, grįžk! 

Tower Reading: Z’02, 197; (R 3033).

 

Klausimai: Ar šią savaitę stengiausi sugrąžinti klaidžiojantį brolį ar seserį? Kaip? Kodėl? Kokie buvo rezultatai?