BIRŽELIO 3

Dangūs pasakoja Dievo garbę, ir Jo rankų darbą skelbia tvirtuma. Diena dienai perduoda kalbą ir naktis nakčiai praneša žinią. Tai ne kalba, ne žodžiai; negirdimas jų balsas. Po visą žemę išsklinda jų garsas, iki pasaulio krašto – jų žodžiai – Ps. 19:1-4.

 

Didingas kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį šviečiantis dangaus vaizdas turėtų sužadinti mumyse garbinimą ir aukštinimą; turėtų įkvėpti mūsų širdis šventam ir pilnam pagarbos dievobaimingumui ir pamaldumui. Tegul tas begarsis aktyvumas, tobulas paklusnumas Dievo įsakymams ir palaiminta šviesa, spindinti iš tos dangiškos daugybės, būna mums kaip ta gydanti pamoka uolaus aktyvumo be sumišimo ir gyrimosi; pamoka tobulo paklusnumo valiai To, kuris viską daro gerai, kuris yra per daug išmintingas, kad klystų ir per daug geras, jog būtų nepalankus, nemalonus; ir turime leisti, kad Viešpaties šlovė, kuri mus apšvietė, atsispindėtų nuo mūsų ant visų, kurie ją pastebi – Z’95, 121 (R 1811).

*     *      *

Tvirtiname, kad visi įvairūs daiktai, objektai ir gamtos kūriniai ne vien parodo Viešpaties charakterio bruožus mūsų akyliems ir įžvalgiems protams, bet taip pat simbolizuoja dalykus, kurie apreiškia Jo charakterio bruožus ir Planą. Tokiu būdu nauji dangūs atskleidžia Jo charakterį būsimajame Amžiuje. Naktys kartu su jų blogiu simbolizuoja įvairius periodus, vadovaujant blogiui ir kentėjimams, kuriuos išgyveno įvairios blogos klasės, ypač Epifanijos metu. Dienos simbolizuoja palaimų dispensacinius periodus. Ankstesnės dienos nurodė į tas, kurios sekė po jų, pavyzdžiui, pjūtyse ir lygiagrečiose dispensacijose, laikotarpiuose – P’26, 76.

 

Paralelinės citatos: Pr. 1:1-2:7; Iz. 40:26; Jobo 9:8,9; 12:7-9; 28:23-26; 37:16,18; 38:4, 7-10; Ps. 8:3-9; 104:2-6, 24; 136:5-9; Jer. 51:15, 16; Rom. 1:19, 20; Hbr. 11:3,10.

Giesmės: 283, 11, 45, 55, 89, 227, 292 / 475, 376, 15.

Poems of Dawn, 245; Wiersze brzasku, 229: Jo žingsniai. 

Tower Reading: Z’12, 193; (R 5044).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau apmąstymus apie dabartinį tiesioginį ir simbolinį pasaulį bei būsimą tiesioginį ir simbolinį pasaulį? Kokios turėjo įtakos šie apmąstymai, ar padidėjo mano pagarba Dievui?