BIRŽELIO 25

Būkite ištvermingi maldoje, budėdami joje su dėkojimu – Kol. 4:2.

 

Kiekvienas tikėjimo ir kantrybės išbandymas yra proga melstis, prašant pažadėtos pagalbos. Kiekviena nepasiekta pergalė yra proga maldai, prašant atleidimo ir Dievo palaiminimo, kad asmeninių silpnybių pažinimo pamoka būtų taip giliai pajausta, jog kitame panašiame išbandyme galėtume greitai ieškoti ir pasinaudoti pažadėta pagalbos malone. Kiekviena pergalė nugalint save yra proga melstis, kad nebūtume arogantiški ir pasipūtę, bet būtume nuolankūs ir budrūs, kai kitą kartą puls didysis priešininkas. Kiekvienas patarnavimas Tiesos labui tampa proga maldai ir dėkojimui už mums suteiktą privilegiją tarnauti Didžiajam Karaliui ir galbūt kentėti Jo reikalo labui. Taip pat tai tampa priežastimi prašymo kitų tarnybos galimybių ir malonių, kad galėtume visa tai išmintingai panaudoti – Z’96, 163 (R 2004).

*      *       *

Malda – tai nuoširdus, išsakytas arba neišsakytas, širdies noras, einantis pas Dievą dėl gerų dalykų. Jeigu norime gauti atsakymą į mūsų prašymus, turime ištvermingai laukti ir pastoviai kreipti dėmesį į tai, ar dalykai, kurių prašome, priežastys, kurios skatina prašyti ir būdas, kokiu prašome, gali būti priimtinas Dievui. Dėkingumas už jau gautas malones turi sudaryti didesniąją dalį mūsų maldų – P’36, 79.

 

Paralelinės citatos: Pr. 32:24-28; 1 Kron. 16:11,35; Ps. 145:18; Lk. 11:1-13; 18:1-7; Ef. 5:4,19,20; 6:18,19; Flp. 4:6; 1 Tes. 5:17,18; 1 Tim. 2:1,8; Hbr. 4:16; Jok. 5:16; Judo 20; Apr. 5:8; 8:3,4; Mt. 26:41; Apd. 20:28-31; 1 Pet. 1:13,17; 4:7; Kol. 3:15-17.

Giesmės: 35, 9, 37, 176, 199, 239, 323 / 57, 475, 433.

Poems of Dawn, 115; Wiersze brzasku, 107: Melskis be perstojo. 

Tower Reading: Z’15, 154; (R 5692).

 

Klausimai: Ar ši savaitė buvo pilna budrumo ir dėkingumo maldoje? Kaip tai įvyko? Kokie buvo rezultatai?