BIRŽELIO 22

O iš prievaizdų, be kita ko, reikalaujama, kad bet kuris jų būtų randamas ištikimas … Kiekvienam pagal jo gabumus – 1 Kor. 4:2; Mt. 25:15.

 

„Mina” buvo ta pati visiems, ir tinkamai parodo šią Dievo malonės palaimą, kuri yra duota visiems Dievo žmonėms – išteisinimą. Tačiau kitos dovanos skiriasi savo kiekiu ir priklauso nuo mūsų turimų natūralių galimybių, ir pagrinde tai gauname nuo Tėvo, kaip pavyzdžiui, Žodį ir Dvasią. Mūsų Išteisinimas, kurį Dangiškasis Tėvas numatė, yra Jėzaus dovana, kadangi Jėzus užmokėjo už tai Savo brangiu krauju. Ši viena „mina” visus, kaip priimtinus tarnus, pastato vienodose sąlygose, ir leidžia kiekvienam parodyti savo uolumą aukojant save. Tačiau „talentai”, kurie buvo padalinti, priklausomai nuo kiekvieno žmogaus sugebėjimų ir gabumų, simbolizuoja suteiktas galimybes ir progas Dievo tarnystėje, priklausomai nuo mūsų gabumų. Šie duoti talentai gali reikšti išsilavinimą, pinigus, įtaką, gerą sveikatą, laiką, taktą ir gabumus kartu su palankiomis progomis, panaudojant tai Dievo tarnyboje – Z’07, 63 (R 1972).

*      *       *

Prievaizdu yra tas, kuriam patikėta tvarkyti ir valdyti kito gėrybes ir turtą. Ir tas, kuris pasitikėjo prievaizdu, turi teisę tikėtis ir laukti iš jo, kad bus ištikimu. Jehova padarė mus prievaizdais tų Jo gėrybių, kurias paaukojome Jam, ir tikisi, kad mes būsime ištikimi atlikdami patikėtą prievaizdo darbą. O Dievas iš savo pusės suteiks visa kas reikalinga ir būtina atliekant prievaizdo darbą Jo interesų naudai. Jo gerumas turi mus paskatinti kuo ištikimesnei tarnybai – P’33, 79.

 

Paralelinės citatos: 1 Kor. 2:3,4; 2 Kor. 3:4,5; 6:1-10; Mt. 25:14-30; Lk. 12:37,38,42-48; 16:10-12; 19:13-27; Rom. 12:6-8; 1 Kor. 12:7, 11,29; Ef. 4:11; Tit. 1:7; 1 Pet. 4:10.

Giesmės: 309, 332, 200, 8, 208, 225, 272 / 380, 452, 314.

Poems of Dawn, 160; Wiersze brzasku, 149: Apsunkinti tarnyba. 

Tower Reading: Z’14, 23; (R 5385).

 

Klausimai: Ar šią savaitę ištikimai atlikau prievaizdo darbą tiek, kiek leido galimybės? Kas man padėjo šiame darbe ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?