BIRŽELIO 2

Nes nusprendžiau nieko kito nežinoti tarp jūsų, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą! – 1 Kor. 2:2.

 

Stebėdami tuos pasišventusius asmenis, kurie skyrė savo dėmesį ir laiką kitoms temoms, nei „šiai Evangelijai”, norime atkreipti dėmesį ir duoti patarimą, kad saugotų ir sumaniai tvarkytų savo laiką ir talentus Evangelijos patarnavime, palikdami visus kitus dabartinius reikalus kitiems, nors jie būtų ir labai įdomūs; palikdami juos ateičiai, kada visas pažinimas ir žinios bus mūsų. Pastebėjome, kad tie, kurie dėl kokios nors išvengiamos priežasties vengia tarnybos, teisingos ir vienintelės Evangelijos naudai, greitai nukrypsta nuo kelio arba turi didelių kliūčių savo bėgime būsimos Karalystės kryptimi – Z’95, 116 (R 1811).

*      *       *

Jėzus Kristus ir tai Tas nukryžiuotasis, reiškia mūsų Išpirką ir mūsų Pavyzdį. Tai apima mūsų išteisinimą, mūsų pasišventimą ir yra glaustu apibendrinimu to, kuo yra Kristus savo pasekėjams. Visas mūsų susidomėjimas vieni kitais tarp Dievo žmonių turi būti susijęs su Jėzumi Kristumi, su šiomis mintimis, kurios prasiskverbia ir paliečia visus mūsų artimus vieno su kitu ryšius. Kaip Kristaus bendramokiniai, galime naudingai sukoncentruoti savo dėmesį į šias mintis, palikdami visus kitus dalykus – P’32, 62.

 

Paralelinės citatos: Gal. 6:14; Flp. 3:8,13,14; Apd. 5:30,31,42; 13:23,26-33; 16:31; 17:2,3; 18:5,6; 19:4; 20:20,21; 26:22,23; Rom. 5:8-11; 1 Kor. 1:17,24,30; 2:3-8; 4:1,2; 3:5-10; 2 Kor. 3:3,6; 4:5; 6:1.

Giesmės: 116, 13, 44, 78, 91, 130, 136 / 474, 313, 345.

Poems of Dawn, 245; Wiersze brzasku, 229: Jo žingsniai. 

Tower Reading: Z’12, 193; (R 5044).

 

Klausimai: Ar šią savaitę norėjau tarnauti tik Jėzui? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?