BIRŽELIO 12

Vien tai darau – Flp. 3:13.

 

Reikia pastebėti, kad Apaštalas turėjo tik vieną tikslą – „Vien tai darau”. Jis nesistengė daryti daugelio darbų; ir jei taip būtų daręs, be abejo, būtų patyręs nesėkmę. Apaštalas pašventė savo gyvenimą tam vienam tikslui, prie kurio buvo pakviestas, todėl iki pat savo gyvenimo pabaigos atmetė visus kitus siekius. Jis darė tai žinodamas, kad jo pasirinktas elgesio būdas visą gyvenimą duos tik tam tikrus praradimus, trūkumus, sunkų triūsą, rūpesčius, persekiojimus ir pastovias pajuokas. Siekdamas to vienintelio tikslo, jis buvo išlaisvintas nuo daugelio pagundų, kurios galėjo nukreipti jį nuo to vienintelio tikslo prie noro mėgautis kai kuriais šio gyvenimo gerais dalykais arba siekti kai kurių jo apgaulingų iliuzijų – Z’95, 250 (R 1884).

*      *       *

Apaštalas Paulius yra mums pavyzdžiu, kaip turėtume išsirinkti vieną tikslą. Galime būti tikri, kad turėdamas daug įvairių sugebėjimų, turėjo atsispirti įvairaus pobūdžio prašymams, potraukiams, žavingoms vilionėms, norinčioms nuvesti jį į šalį domėtis visai kitais dalykais, nei tuo vienu vieninteliu jo gyvenimo tikslu. Apaštalo tvirtumas, atsisakant nukreipti savo veiklą nuo šio vienintelio tikslo, sukelia mums nuostabą ir norą sekti šiuo pavyzdžiu. Mes negalime būti universaliais žmonėmis, siekiančiais pirmumo visose srityse. Tvirtindami, kad 

„akmuo, kuris judinamas, neapauga samanomis”, stenkimės visą mūsų energiją panaudoti tam, kad galėtume pasiekti šį vieną tikslą – padaryti mūsų pašaukimą ir išrinkimą tikru – P’30, 78.

 

Paralelinės citatos: 1 Kor. 2:2: Mt. 10:42; Lk. 9:51,61,62; Mk. 10:45; Jn. 4:31-38; Apd. 1:14; 2:1,46; 4:24,32; 5:12; 21:10-15; Rom. 15:5,6; 2 Kor. 13:11; Flp. 1:27; 3:18.

Giesmės: 130, 136, 78, 1, 8, 160, 267 / 13, 24, 318.

Poems of Dawn, 270; Wiersze brzasku, 251: Retrospekcija. 

Tower Reading: Z’01, 6; (R 2753).

 

Klausimai: Ar aš turiu vieną tikslą? Koks yra mano tikslas? Kaip jį parodau?