BIRŽELIO 10

Viešpatie, išmokyk mus melstis – Lk. 11:1.

 

Trumpai pasakius, kad mūsų maldas Dievas galėtų priimti, jos turi parodyti pasitikintį tikėjimą, meilės pilną įvertinimą ir pagarbą, pilną pritarimą Dievo Planui, atsidavimą Dievo valiai, toliau, vaikišką priklausomumą ir atsidavimą Dievui, pripažinimą savo nuodėmių ir ydų bei troškimą gauti atleidimą, o taip pat nuolankų troškimą Dievo vadovavimo, apsaugos ir globos. Ne visuomet tai galėsime išreikšti žodžiais, tačiau žmogaus širdies laikysena turėtų būti bent tokia. 

„Malda tai nuoširdus sielos troškimas, išsakytas arba neišsakytas” – Z’95, 213 (R 1864).

*       *       *

Mums reikalingos Viešpaties instrukcijos, kad galėtume tinkamai melstis. Be Jo instrukcijų nežinotume ko prašyti, kodėl prašyti ir kaip prašyti. Taigi, būtina artėti prie Jo su nuolankiais prašymais, kad mus pamokintų, kaip turime melstis. Būtų gerai, jei mes parodytume, jog esame gabūs mokiniai, taip kaip ir Jis yra gabus maldos Mokytojas. Jis aiškiai parodys maldos rūšis, elementus, paskatas, tikslus, sąlygas, būdus jos tobulinimui, jos suvaldymą, jos išreiškimo būdus ir rezultatus – P’26, 76.

 

Paralelinės citatos: Ps. 5:2-4; 42:9; 109:4; 116:2; Dan. 6:10; Mt. 6:5-15; Lk. 2:37; 18:1-13; Apd. 6:4; 10:2,9; Rom. 1:9; 12:12; Ef. 1:15,16; Kol. 1:9; 1 Tes. 3:10; 5:17; 1 Tim. 5:5; 2 Tim. 1:3.

Giesmės: 323, 324, 35, 239, 1, 273, 56 / 346, 392, 439.

Poems of Dawn, 116; Wiersze brzasku, 108: Bendravimas su mūsų Tėvu.

Tower Reading: Z’16, 19; (R 5832).

 

Klausimai: Ar šią savaitę išmokau geriau melstis? Kas man padėjo ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?