BALANDŽIO 9

Argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi, bet tik vienas gauna laimėtojo apdovanojimą? Taigi bėkite taip, kad laimėtumėte – 1 Kor. 9:24.

 

Norėdami pasiekti pergalę, ne vien turime užsidėti Dievo ginklus, bet taip pat turime būti didvyriais kovoje, vesdami puolamąją kovą su akių, kūno geiduliais, su gyvenimo puikybe bei visais teisingumo ir skaistumo priešais. Meilė – meilė Viešpačiui, tiesai ir teisingumui – turi mus tam skatinti, nes priešingu atveju niekada netapsime nugalėtojais. Viena tik meilė išsaugos ir išlaikys mus ištikimais net iki mirties ir paruoš mus, kad galėtume gauti šventųjų paveldėjimą. Norime pasakyti, kad širdis, kurioje viešpatauja karšta meilė, yra pilnai atsidavusi Viešpačiui, o tai reiškia, kad devynios dešimtosios kovos jau laimėta. Bet ir tuomet, kaip apie tai sako Apaštalas (Judo 21), turime išsaugoti save Dievo meilėje, budrume, maldoje ir uolume. O ten, kur meilės gausumas, bus ir malonės gausumas – Z’95, 93 (R 1798).

*      *       *

Krikščionio gyvenimas yra palygintas su bėgimu lenktynėse. Norint nugalėti lenktynėse reikia kruopščiai pasiruošti, įdėti daug jėgų, stiprios valios ir nemažėjančios ištvermės, nuolatinių pastangų siekiant tikslo, bei kuo įmanoma tikslesnio laikymosi reglamento ir taisyklių. Kas tame apsileidžia, patirs nesėkmę, nepasieks pergalės, o tas, kuris ištvers tame iki galo, tikrai nugalės. Stenkimės taip bėgti, kad laimėtume – P’36, 48.

 

Paralelinės citatos: Ps. 19:5; Mok. 9:11; Jer. 12:5; Flp. 3:14; Hbr. 12:1; 1 Kor. 9:25-27; Gal. 2:2; 5:7; Flp. 2:16; 2 Tim. 2:5; 4:7,8; Ef. 6:12; 1 Tim. 6:12; 1 Pet. 1:4; 5:4; Jok. 1:12; Apr. 3:11.

Giesmės: 20, 1, 44, 71, 78, 130, 183 / 23, 175, 317.

Poems of Dawn, 288; Wiersze brzasku, 278: Jis mus veda.

Tower Reading: Z’07, 260; (R 4050).

 

Klausimai: Kaip bėgau šią savaitę? Kas mane paskatino tai daryti? Kas man tame bėgime padėjo, kas trukdė? Kas iš to išėjo?