BALANDŽIO 29

Jis šauksis manęs, ir jį išklausysiu. Su juo būsiu bėdoje. Jį išgelbėsiu ir pagerbsiu – Ps. 91:15.

 

Visada turime garbingą privilegiją ateiti pas Viešpatį su savo liūdesiu ir sielvartu,

Nes Jis žino,

kaip pašalinti kartumą iš gyvenimo vargų.

Jis tai daro parodydamas mums visų žemiškų daiktų tuštumą ir jų visišką nesugebėjimą patenkinti sielos troškimų ir paguosti sužeistos dvasios. Tokių išbandymų metu kyla mintis, kad nors šie išbandymai įkyrūs, tačiau greitai užsibaigs; ir jei išbandymams leisime atlikti skirtą darbą, tai jie išugdys mumyse ramius teisybės vaisius, bei stiprų ir kilnų charakterį, disciplinuotą ir tikrą savikontrolę, atidų svarstymą, kantrų patvarumą varguose, pilną meilės lojalumą, ištikimybę ir pasitikėjimą Dievu – Z’96, 31 (R 1937).

*      *       *

Krikščionis turi privilegiją melstis Dievui per Kristų, kad maldos dėka galėtų priartėti prie Dievo kiekvienu metu. Tokiems krikščionims yra duotas užtikrinimas, kad jiems bus maloniai atsakyta. Dievas yra su jais Savo užuojauta, meile ir pagalba visuose jų varguose. Yra tikra, kad Jis išlaisvins juos iš visų rūpesčių, kai šie pasieks numatytą tikslą. Rūpesčių ir bėdų metu Jis yra jų ramstis, ir aukščiausias įmanomas vietas jiems rezervavo Savo garbingoje Karalystėje – P’20, 71.

 

Paralelinės citatos: Jobo 14:14,15; Ps. 27:8; 50:15; 145:18; Mt. 6:6; 7:7,8; Jn. 16:23-26; Dan. 12:1-3; Ps. 21:2,4; 107:6,7; 2 Tim. 4:8,18; Apr. 2:7,10,26,27; 3:4,5,12,21.

Giesmės: 19, 35, 41, 72, 120, 204, 310 / 66, 468, 313.

Poems of Dawn, 30; Wiersze brzasku, 19: Visada pas Jėzų.

Tower Reading: Z’15, 264; (R 5757).

 

Klausimai: Kokius turėjau išbandymus šią savaitę, susijusius su šia eilute? Kaip šio teksto duotas užtikrinimas paveikė mane?