BALANDŽIO 26

Nes kas įeina į Jo atilsį, tas irgi ilsisi po savo darbų, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų – Hbr. 4:10.

 

Meilės įstatymas, vietoj to, kad reikalautų vienos dienos iš septynių, iš tikrųjų kontroliuoja ir tvarko visą mūsų laiką. Septynias dienas savaitėje turime mylėti Viešpatį, mūsų Dievą, iš visos širdies, proto, sielos ir jėgų. Septynias dienas savaitėje turime mylėti ir mūsų artimą, kaip save patį; ir septynias dienas savaitėje turime ilsėtis. Turime ilsėtis nuo savo darbų, tikėjimu ilsėtis Kristaus užbaigtame darbe, ilsėtis Dievo meilėje ir ilsėtis Dievo ramybėje, kuri viršija bet kokią išmintį ir nuolatos valdo mūsų širdis – Z’02, 205 (R 3037)

*      *       *

Įeiti į atilsį, poilsį, reiškia priimti užbaigtą Kristaus darbą, tai yra, mūsų išteisinimą prieš Dievą, ir taip pat tai reiškia, jog laikomės pilno įsitikinimo, žinodami, kad naudojamės visomis Tūkstantmečio palaimomis. Tas, kuris turi tokį tikėjimą, vietoj noro nustatyti savo asmeninį teisingumą, turi ramybę, t. y., naudojasi Kristaus teisingumu. Tokiu būdu išteisinantis tikėjimas duoda jam poilsį išteisinime. Be to, jis turi poilsį pasišventime, atsisakydamas gyvenimo sau ir pasauliui, o žiūrėdamas į ateitį ir pasitikėdamas tobulai užtikrinta Dievo Plano sėkminga pabaiga, jis turi tokią pačią ramybę, kuria džiaugiasi Dievas – P’34, 47.

 

Paralelinės citatos: Hbr. 3:7-4:11; Jobo 22:21,26; 34:29; Ps. 4:8;17:15; 25:12; 29:11; 37:4,11,37; 119:165; 125:1,5; Pat. 3:17,24; Iz. 26:3,12; 28:12; 53:5; 54:10,13; 57:2,19; Jn. 14:27; 16:33; Apd. 10:36; Rom. 5:1; 8:6; 14:17; 15:13; Gal. 5:22; Ef. 2:14-17; Flp. 4:7,9; Kol. 3:15; 2 Tes. 3:16.

Giesmės: 251, 97, 115, 179, 244, 305, 307 / 124, 368, 116.

Poems of Dawn, 83; Wiersze brzasku, 74: Užtikrinimas.

Tower Reading: Z’14, 25; (R 5387).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kas man tame trukdė, kas padėjo? Kokios buvo pasekmės?