BALANDŽIO 11

Padoriai elkimės … ne lėbaudami ir girtaudami – Rom. 13:13.

 

Kai kurie yra pasigėrę geismu turėti pinigų ir turtų, kiti geidžia pelningo užsiėmimo, dar kiti gražiai apsirengti arba pasigėrę dėl muzikos ar meno; bet mes, kaip Viešpaties žmonės, jau pastebėjome blykstelėjimą naujos dienos ir supratome tą didįjį Dievo darbą, kuris „tą dieną” bus atliktas. Todėl mes visa širdimi turime įsitraukti į Dievo darbą, kad tie reikalai, kurie pasauliečių žmonių yra pripažinti kaip jiems tinkami ir teisingi, būtų toli nuo mūsų minčių ir elgesio. Nes žinome, kad žmonės pasauliečiai nėra tiek prabudę, kaip mes, ir nemato ateities taip gerai, kaip mes matome – Z’03, 123 (R 3179).

*      *       *

Jei krikščionis nekreips dėmesio į savo elgesį, taps apsvaigintas klaida, nuodėme, savanaudiškumu ir pasaulietiškumu. Toks apsvaigimas ir girtumas neišvengiamai nuves iki dvasinio maišto ir sukilimo, kur užsimirštama apie bet kokią teisę, bet kokį įstatymą ir tvarką, o yra taikoma prievarta dvasiniame gyvenime ir sveikatoje tų asmenų, kurie atsiranda ir stovi jam ant kelio. Dažnai būna, kad tokio elgesio palikti pėdsakai, tai naikinimas ir griovimas. Todėl stipri Dievo įstatymo ranka turi nubrėžti ribą šiam maištui antroje mirtyje – P’35, 61.

 

Paralelinės citatos: Pat. 23:20; Lk. 21:34; 1 Pet. 4:3; Rom. 8:29; 1 Kor. 6:9; 1 Pet. 2:11,21,22; Gal. 5:16-26; 6:18; Ef. 5:5,11,14,16; Kol. 3:8-10,12.

Giesmės: 130, 315, 71, 78, 83, 136, 1 / 376, 116, 15.

Poems of Dawn, 46; Wiersze brzasku, 38: Siauras kelias.

Tower Reading: Z’13, 323; (R 5338).

 

Klausimai: Kokie šios savaitės išbandymai atitiko šios eilutės mintis? Kaip šiuos išbandymus priėmiau? Kokios buvo pasekmės?