Informacija

Konvencijų planas 2020 metams

LENKIJA:

1. Gdanskas – balandžio 11, 12, 13
2. Poznanė – gegužės 1, 2, 3
3. Kobyla Gora – birželio 12, 13, 14
4. Glivicė – liepos 18, 19, 20
5. Žešuvas – liepos 21, 22, 23
6. Susiecas – liepos 24, 25, 26
7. Lešnas – rugpjūčio 14, 15, 16
8. Mientnas (netoli Garvolino) – rugpjūčio 28, 29, 30
9. Krokuva – rugsėjo 18, 19, 20
10. Lodzė – gruodžio 25, 26, 27

UKRAINA:

1. Orlivka – birželio 26, 27, 28
2. Lvovas – rugpjūčio 21, 22, 23

2020 metų devizo eilutė

„Bet jūsų akys palaimintos, kad jos mato, ir jūsų ausys, kad jos girdi. Nes iš tiesų sakau
jums, daug pranašų ir teisiųjų geidė išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs
girdite, bet neišgirdo.“ – Mato 13:16, 17

Mūsų Viešpaties Mirties Minėjimas 2020 metais

Mūsų Viešpaties Mirties Paminėjimas įvyks 2020 m. balandžio 5 dieną (sekmadienį) po 18:00 valandos.